Poradenstvo

ak si nenašiel na svoju otázku našu odpoveď  
vyplňte formulár a stlačte odoslať  

Prečo si vybrať majstra Mapei?

Cieľom programu majster Mapei je znížiť podiel reklamácií na stavbe. Tento cieľ možno naplniť iba ak vysokú úroveň práce remeselníka nebudú zrážať pred zákazníkmi nekvalitné materiály. Rovnako však treba zabezpečiť, aby kvalitné materiály aplikovali spoľahliví remeselníci. Spoločnosť Mapei sa preto rozhodla predstaviť širokej verejnosti kvalitných remeselníkov.

Majstrom Mapei sa môže stať iba skúsený remeselník, ktorý absolvoval špecializované technické školenie v rámci Promotour Mapei alebo Mapei Akadémie. Mapei na týchto školeniach prezentuje nové trendy a technológie v stavebnej chémii. Úspešní absolventi získajú pečať kvality svojej práce a zároveň sú zaradení do databázy na webovej stránke www.majstermapei.sk.
 
  Vrámci vzdelávacieho programu sú pod odborným technickým dohľadom trénovaní na prácu s najnovšími materiálmi a technológiami v oblasti lepidiel, škárovačiek, hydroizolácií, lepidiel pre certifikované kontaktné zatepľovacie systémy, omietok a interiérových farieb a pod. Majstri Mapei ovládajú prácu s prvotriednymi výrobkami stavebnej chémie, ktoré im šetria čas pri práci a sú zároveň zárukou kvality stavby. 

Dobrú prácu preverených obkladačov, fasádnikov a podlahárov propaguje smerom ku koncovým zákazníkom na tejto špecializovanej webstránke www.majstermapei.sk. Firma Mapei tiež poskytuje bezplatný technický servis, ktorí preverení majstri môžu v akejkoľvek fáze výstavby využiť aj priamo na zákazke.
 
Majster Mapei je garanciou spokojnosti zákazníka s výsledným stavebným dielom.
 

 

Prečo sa do styku stena-podlaha používa hydroizolačná PVC páska Mapeband?

V uvedených stykoch dochádza k najväčším pohybom z dôvodu dilatovania podlahovej a zvislej konštrukcie. Práve preto sa do týchto stykov zapracováva PVC páska, aby sa predišlo k narušeniu hydroizolačnej vrstvy prasknutím stierky, ktorá tieto pohyby nie je schopná preklenúť.

Má Mapei v podobných odtieňoch aj silikóny alebo rohové lišty?

MAPEI ponúka škárovacie malty, silikónové tesniace tmely a ukončovacie PVC profily až v 29 farebných odtieňoch, z ktorých si určite vyberie aj ten najnáročnejší zákazník.

V čom je najväčšia výhoda škárovacej malty Ultracolor Plus?

Pri naozaj širokej ponuke odtieňov Ultracolor Plus sú jeho najväčšou výhodou rýchlosť vytvrdnutia, minimálna nasiakavosť a aktívna protiplesňová ochrana v jednom produkte.

Je možné miešať farebné odtiene škárovacích mált Mapei navzájom?

Miešanie farebných odtieňov ani primiešavanie akýchkoľvek pigmentov do škárovacích mált v priebehu ich prípravy sa neodporúča.

Prečo vzniká na povrchu vytvrdnutej škárovacej hmoty biely výkvet?

Dôvodov môže byť viacero, najčastejšími sú nedostatočne vyzreté cementové lepidlo, v ktorom zostala vysoká vlhkosť, príp. vysoká zostatková vlhkosť v podklade. Rovnako však môže tento problém vznikať aj pri nedostatočnom odizolovaní konštrukcie od zemnej vlhkosti.

Ak potrebujeme rýchlo zrekonštruovať kúpeľňu, aké výrobky Mapei by ste mi odporučili?

Pri požiadavke na rýchle ukončenie prác pri rekonštrukcii kúpeľne je možné použitie nasledovných produktov: - Topcem Pronto - rýchlotuhnúci cementový poter s možnosťou aplikácie hydroizolačnej stierky po 24 hod. - Mapelastic Aquadefense - hydroizolačná stierka s možnosťou lepenia obkladov a dlažieb už po 4 hod. - Keraquic k- rýchlotuhnúci flexibilný lepiaci tmel s možnosťou škárovania po 12 hod. - Ultracolor Plus - rýchlotuhnúca cementová škárovacia malta s pochôdznosťou po 3 hodinách.

Je možné lepiť dlažbu aj vonku v zime?

Lepenie dlažby v exteriéri je možné len v prípade, že teplota počas aplikácie a vytvrdzovania lepidla neklesne pod +5°C (platí len pre cementové lepidlá). Treba pamätať , že rovnaká podmienka musí byť dodržaná aj pri teplote podkladu. V každom prípade pri lepení obkladových prvkov pri teplote +5°C je nutné používať len rýchlotuhnúce lepidlá (ako napr. Elastorapid, Granirapid, Keraquick). Pri poklese teploty pod +5°C nie je odporučená inštalácia keramiky a prírodného kameňa.

Z akého dôvodu treba používať pri lepení v exteriéri obojstranné nanášanie lepidla?

Je nutné, aby pri lepení dlažieb v exteriéri došlo k 100 %-nému podlepeniu a tým sa zabránilo vzniku dutých miest, v ktorých by mohlo dôjsť k vyzrážaniu vlhkosti a k jej následnému zamrznutiu, čo je predpoklad pre vznik defektov v podobe prasklín, či príp. oddeľovania dlažby od podkladu.

Čo by ste odporučili pri lepení veľkoformátových obkladových prvkov?

Prvým predpokladom je dobrá diagnostika podkladu, ktorý musí spĺňať niekoľko podmienok, hlavne však dostatočnú pevnosť, druhým formát obkladového prvku, podľa ktorého volíme druh lepiaceho tmelu, tretím určenie miesta lepenia, teda či exteriér, alebo interiér, čo je tiež podkladom pre zvolenie vhodného lepiaceho tmelu. Vhodnými výrobkami Mapei k lepeniu veľkoformátových obkladových prvkov (nad rozmer 300 x 300 mm) sú cementové lepidlá Ultralite S2, Elastorapid, za určitých podmienok je možné použiť aj Keraflex Maxi, Granirapid alebo Keraquick.

Prečo je potrebné zapracovať sklotextilnú mriežku do hydroizolácie Mapelastic?

Zapracovaním sklotextilnej mriežky do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky Mapelastic sa výrazne zvyšuje schopnosť premostenia trhlín hydroizolačnej stierky. Trhliny sú veľmi často viditeľné na povrchu a vznikajú v priebehu nesprávneho vyzrievania cementových povrchov.

Prečo je nevyhnutné nanášať Mapelastic až v hrúbke 2 mm?

Táto hrúbka sa získava aplikáciou výrobku vo dvoch vrstvách. V tejto hrúbke je hydroizolačná stierka Mapelastic trvale odolná proti tlakovej vode a zároveň zabezpečuje schopnosť premostenia trhlín vzniknutých v podklade až do šírky 0,9 mm.

Má Mapei vo svojej produkcii rýchloschnúcu hydroizolačnú stierku aj do exteriéru?

Pre rýchle aplikácie v exteriéri je určená disperzná jednozložková hydroizolačná stierka Mapelastic AquaDefense. Jej ďalšími výhodami je možnosť lepenia obkladových prvkov z keramiky, prírodného kameňa alebo mozaiky už po 4 hodinách od aplikácie prvej vrstvy. Jedná sa o jednozložkový výrobok, ktorý je pripravený na okamžité použitie. V prípade správneho skladovania je možné výrobok používať v priebehu 24 mesiacov aj pri iných realizáciách, čo určte ocenia všetci majstri.

Je potrebné penetrovať nesavý podklad (napr. keramika, terazzo) pred lepením keramických obkladových prvkov alebo prírodného kameňa?

Použitie penetrácie na nesavé podklady (napr. EcoPrim Grip) v tomto prípade výrazne zlepší priľnavosť následne nanášaných lepiacich mált. Ak by sa na lepenie použili dvojzložkové cementové lepidlá Mapei , napr. Granirapid, príp. Elastorapid, nie je za určitých okolností (podklad musí byť zbavený prachových súčastí, čistý, bez mastnôt a starých náterov) použitie penetračného náteru nevyhnutné. V tomto prípade by som však odporučil najskôr kontaktovať Technický servis MAPEI.