Aktuality

Ľahčené cementové lepidlá ULTRALITE

V súčasnosti sa na stavbách čoraz viac uplatňujú tenkovrstvé, porcelánové, obkladové materiály vo formáte 3 x 1 m s hrúbkou 3 až 5 mm. Porcelánový obklad sa vyznačuje charakteristickými vlastnosťami ako malá hrúbka, nadmerne veľký formát a veľmi nízka nasiakavosť. Toto sú parametre vyžadujúce dokonale prepracovaný systém, spojený so správnym výberom lepidla a technikou inštalácie.

Referencia MAPEI - City Arena vracia život do centra

City Arena v Trnave je najmodernejší futbalový štadión na Slovensku. Na nejaký čas bude dejiskom všetkých dôležitých zápasov, vrátane tých reprezentačných. Investor poistil úspech projektu nielen lokalitou v centre mesta Trnavy, ale aj širokými nákupnými možnosťami.

WELLNESS HOTEL CHOPOK ****

Charakter a vzhľad Wellness Hotela Chopok**** významne ovplyvnilo horské prostredie Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách. Jeho jedinečnú atmosféru podčiarkuje využitie prírodných materiálov. Z názvu hotela je tiež jasné, akej aktivite sa v ňom venuje mimoriadna pozornosť.

SYSTÉMY MAPEI PRE MONTOVANÉ DREVOSTAVBY

Mapei svojou širokou ponukou produktov sa aktívne podieľa na vylepšovaní technologických vlastností stavieb, od zlepšovania zabezpečenia proti zemetraseniu po zlepšenie kvality využitia rôznych území podľa toho, kde sa nachádzajú.

REZERVUJTE SI MIESTO NA MAPEI AKADÉMII 2016

Odborné podujatie Mapei Akadémia sa stalo tradičnou súčasťou zimného vzdelávacieho programu mnohých realizátorov a majstrov. V roku 2016 opäť prichádza do viacerých slovenských miest.

PREDSTAVENIE VÝROBKOVEJ SKUPINY PLASTIMUL

Odborné vzdelávanie zamestnancov Mapei patrí dlhodobo medzi priority spoločnosti. Počas jesenného špecializovaného školenia sa obchodno-technickí zástupcovia Mapei zoznámili s výrobkovou skupinou PLASTIMUL.

ODSTRAŇOVANIE PLESNÍ A RIAS Z POVRCHU FASÁD

Napadnutie stien plesňami a riasami patrí v súčasnosti medzi najviac viditeľné problémy stavieb. Tento fenomén sa objavuje nielen na stenách historických budov, ale aj na nedávno postavených novostavbách alebo zateplených starších panelových domoch. Vďaka pokroku vo vývoji stavebnej chémie však už existujú spôsoby, ako účinne odstrániť plesne a riasy z povrchu fasády. Príkladom úspešného zásahu pomocou systému MAPEI Silancolor® Plus je aj bytový dom na Laboreckej ulici v Košiciach.

Referencia MAPEI - Oprava hojdacej lavice cez rieku Orava

Autor Peter Pavlík v knihe Mosty na území Slovenska píše: „Slovensko sa môže popýšiť mnohými unikátnymi lanovými lávkami, medzi ktoré patrí aj predpätá oceľová lanová lávka v Dolnom Kubíne s rozpätím 100 metrov a s pylónmi týčiacimi sa do výšky takmer 27 metrov.“

MAPESTONE SYSTEM

Architektonický návrh a realizácia kamenných dlažieb: systém inštalácie s dlhodobou životnosťou

VÝROBKY MAPEI AJ DO DREVOSTAVIEB

Výstavba montovaných drevodomov zažíva u nás posledné dva roky rozmach a dopyt stále rastie. Stavba montovaných drevodomov predstavuje potenciál aj pre uplatnenie širokého portfólia výrobkov a systémových riešení Mapei. Z tohto dôvodu sa spoločnosť Mapei rozhodla stať členom sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR).

Rezervujte si miesto na Mapei Akadémii 2015

Odborné podujatie Mapei Akadémia sa stalo tradičnou súčasťou zimného vzdelávacieho programu mnohých realizátorov a majstrov. V roku 2015 opäť prichádza do viacerých slovenských miest.