PARTNER PRE TECHNICKÉ RIEŠENIA | MAPEI

Realizačné spoločnosti sa za každých okolností môžu spoľahnúť na odbornosť, ústretový prístup a nasadenie technického oddelenia spoločnosti Mapei.

Technické oddelenie poskytuje zákazníkom odborný dohľad a pružnú technickú podporu. Jeho pracovníci na dennej báze zabezpečujú poradenský servis, návrh riešení, zaškoľovanie aplikátorov priamo na stavbách, dozorovanie správnej aplikácie výrobkov Mapei či vyhotovovanie kontrolných meraní. Do kompetencie tohto oddelenia patrí tiež príprava propagačných materiálov, technických listov a odborných príručiek, či pravidelné interné vzdelávanie obchodno-technických zástupcov.

Oddelenie vedie Stanislav Hošek, ktorý patrí medzi služobne najstarších zamestnancov spoločnosti Mapei na Slovensku. Pod jeho vedením pracujú traja technickí pracovníci – Jozef Moravčík, Peter Macko a Lukáš Tarasovič.

      
Technický manažér Ing. Stanislav Hošek   Technici: Lukáš Tarasovič, Jozef Moravčík a Peter Macko

 

Mapei sa presadzuje kvalitou

V náročnom konkurenčnom boji sa Mapei presadzuje kvalitou svojich služieb. Inovatívnosť riešení, partnerský prístup a odborné poradenstvo sú kľúčovými argumentmi pri presadzovaní značky.

Mapei poskytuje maximálnu technickú podporu svojim zákazníkom bez ohľadu na veľkosť realizovaných stavieb. „Aj na malej zákazke môže zákazník spoznať kvalitu našich výrobkov. Často sa stáva, že práve na základe spokojnosti s riešením špecifického problému si vyberie práve Mapei aj pri ďalšej realizácii,“ vysvetľuje Stanislav Hošek.

Pridanou hodnotou je aj technická podpora priamo z materskej firmy v Taliansku. Pracovníci technického oddelenia sa pravidelne školia o nových výrobkoch, systémoch a trendoch vo svetovom  stavebníctve. Vďaka tomu môžu profesionálne rásť a poskytovať zákazníkom prvotriedne služby.