SPRÁVNA APLIKÁCIA TESNIACICH TMELOV | MAPEI

Mnohí si myslia, že pri aplikácii tesniacich tmelov nie je čo pokaziť, no skutočnosť býva často iná.
Pružné tmely Mapei – veľké výrobky v malých baleniach – natrvalo zaručia bezchybný výsledok. Riadne vyplnená škára však bude dokonalo tesniť len v prípade, ak realizátor pri výbere tesniaceho tmelu pozná jeho vlastnosti a výrobok aplikuje v súlade s inštrukciami výrobcu. 
Chyby sa najčastejšie vyskytujú pri nanášaní tmelov do rozmerovo nevhodne pripravených škár, škár znečistených od prachu, vlhkých až mokrých alebo nedostatočne pevných škár. Následne dochádza k oddeľovaniu tmelu od škáry, prípadne k vzniku trhliny v samotnom tmeli. Pri nesprávne vyplnenej škáre nemožno očakávať funkčnosť použitých tesniacich tmelov, aj keď sú kvalitné. Dlhodobú funkčnosť a predpokladané vlastnosti zabezpečí jedine správna aplikácia tesniacich tmelov s dodržaním jednoduchého technologického postupu.

 

            

 

Aplikačný postup

1. Vyčistenie škáry
Škáry, dutiny, trhliny a medzery určené na vytesnenie musia byť suché (pri použití MS tmelov môžu byť vlhké), pevné, zbavené prachu a nesúdržných častíc, olejov, mastnôt, vosku, starej farby a hrdze.

2. Úprava šírky škáry
Šírka vyplňovanej škáry musí byť vždy väčšia, príp. rovnaká ako hĺbka. Toto pravidlo sa však často podceňuje. Vhodnou pomôckou sú špeciálne polyetylénové povrazce, ktoré sa vkladajú do vyplňovanej škáry. Tie zabezpečia požadovaný rozmer škáry pred vyplnením. Tmel treba vyberať podľa maximálnej schopnosti predĺženia. Použiť treba tmel, ktorý bude v priebehu prevádzky schopný prenášať predpokladané pohyby pôvodnej šírky škáry.

3. Penetrácia škáry
Na zvýšenie prídržnosti tmelu sa odporúča použiť vhodné penetračné nátery. Aplikujú sa len na steny škáry z vnútornej strany. Existuje celý rad penetračných náterov. Správny výber závisí od druhu aplikovaného tmelu a od nasiakavosti, resp. nenasiakavosti povrchu.

4. Použitie vytláčacej pištole
Väčšina jednozložkových tesniacich tmelov sa dodáva v kartušiach alebo v tzv. salámových baleniach. Na aplikáciu tmelov sa používajú vytláčacie pištole. Pri menších prácach stačí používať bežné manuálne pištole. Pri výplni škár na väčších stavbách (mosty, chodníky, tunely atď.) sa používajú pneumatické vytláčacie pištole. Od kvality pištole závisí jednoduchosť a rýchlosť pracovného postupu.

5. Príprava kartuše
Kartuša sa vloží do vytláčacej pištole a jej koniec sa zreže. Naskrutkuje sa špic, z ktorého sa zrezáva vrch špice pod 45° uhlom v závislosti od rozmerov vyplňovanej škáry.

6. Aplikácia tmelu
Do škáry sa následne aplikuje potrebné množstvo tesniaceho tmelu. Na dosiahnutie funkčnosti treba zabezpečiť voľné predlžovanie a skracovanie tesniaceho tmelu po vytvrdnutí. V priebehu aplikácie je preto nevyhnutné zabezpečiť prilepenie tesniaceho tmelu len k bočným stenám škáry. Tmel nesmie byť nikdy prilepený ku dnu škáry.

7. Vyhladenie povrchu škáry
Ihneď po vytlačení výrobku sa povrch škáry vyhladí navlhčenou špongiou. Znečisteniu okolia škáry zabránite, ak pred aplikáciou tmelu nalepíte pozdĺž okrajov škáry ochrannú pásku. Tú však treba odstrániť ihneď po vyhladení povrchu tmelu.