Referencia MAPEI - Bezchybná dlažba v historickom centre Košíc | MAPEI


  

 

Za najdôležitejšími pamiatkami Košíc netreba chodiť ďaleko. Všetky sa sústreďujú v jeho historickom centre. Jedno z najkrajších slovenských námestí však pravidelne trápila poškodená dlažba.

 

Košické historické centrum je vďaka svojej rozlohe najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Domáci sú právom hrdí na živú pešiu zónu, ktorú lemujú zrekonštruované historické budovy a preteká ňou živý potôčik. Centrum mesta ponúka tiež množstvo zelených plôch pre oddych, vrátane parku so spievajúcou fontánou či cyklistický chodník.

Vretenovitému Hlavnému námestiu dominuje gotický Dóm sv. Alžbety. V jeho bezprostrednom okolí kazil úchvatný dojem z najväčšieho kostola na Slovensku alarmujúci stav dlažby. Metropola východu si takúto vizitku nemôže dovoliť.

V historickom centre Košíc sa problém s poškodenou dlažbou objavuje pravidelne. Začína to popraskanými a vypadávajúcimi výplňami škár a následne odskočenou a rozbitou dlažbou. Rozbité dlaždice vyzerajú neesteticky a sú nebezpečné pre chodcov.

Predstavitelia mesta preto hľadali spoľahlivé a dlhodobé riešenie, ktoré by zároveň umožnilo aj rýchly postup prác. V prvom rade sa hľadalo opatrenie, ktoré by slúžilo ako prevencia ďalších opráv. K problému prizvali odborníkov zo spoločnosti Mapei. „Mesto nás oslovilo na základe predchádzajúcej pozitívnej skúsenosti. Dlažba v časti námestia pred obchodným domom, kde sa použila naša škárovacia malta Keracolor PPN, funguje bezproblémovo už 8 rokov,“ vysvetľuje Martin Čopko, obchodno-technický zástupca Mapei.

 

    
Pôvodná poškodená dlažba

 

Riešenie pre historické centrá miest

Poškodená dlažba je problém, ktorý sa často objavuje v historických centrách miest. Mapei odporúča na realizáciu kamenných dlažieb v mestách systém Mapestone. „V Košiciach vznikol problém najmä v dôsledku toho, že škáry boli vyplnené materiálom bez potrebnej životnosti. Zásadným nedostatkom boli aj chýbajúce dilatačné škáry,“ zhodnotil stav poškodenej dlažby M. Čopko.

Odborníci Mapei odporučili v poškodených miestach vyčistiť staré škáry. Následne zrealizovať dilatácie do podkladového betónu, ktoré by umožnili voľný pohyb priľahlých konštrukcií, a tým obmedzili odskakovanie dlažby. Následne bolo nevyhnutné vyplniť škáry vhodnou škárovacou maltou s dostatočnou životnosťou, ktorá má zabrániť zaneseniu škár a vypadávaniu dlažby.

Na výplň škár v položenej kamennej dlažbe sa použil Mapestone PFS PCC 2. Použitím tohto výrobku vzniká vysoko odolný monolitický systém, ktorý zabezpečí dlhodobú trvanlivosť, mechanickú a chemickú odolnosť. „So škárovacou maltou Keracolor PPN malo mesto dobré skúsenosti. Pre škárovanie porfýrovej dlažby historického námestia však bolo potrebné docieliť iný farebný odtieň. Preto sme odporučili škárovaciu maltu zo systému Mapestone,“ vysvetlil M. Čopko.

Na výplň dilatačných škár sa použil Mapeflex PU 40, polyuretánový tesniaci tmel s nízkym modulom pružnosti. Je špeciálne vyvinutý na tesnenie pracovných a dilatačných škár vystavených pohybom až do 25% pôvodnej šírky škáry.

Kamenné povrchy realizované použitím systému Mapestone sa stávajú odolné proti pôsobeniu zmrazovacích cyklov, posypovým soliam a dažďu. Získavajú mechanickú odolnosť. Nedochádza k poškodzovaniu mált (rozpadávanie, vznik trhlín atď.), a tak si zachovávajú svoju stálosť aj v priebehu mnohých rokov.

Predstavitelia miest vo všetkých regiónoch ocenia, že vďaka týmto spoľahlivým systémom možno minimalizovať náklady na opravy a údržbu mestských komunikácií. „Mesto potrebuje garanciu dlhodobej životnosti zrealizovaných prác bez potreby opráv. Systém Mapestone im ho ponúka,“ uzatvára M. Čopko.

 

   
Opravené škáry pomocou Systému Mapestone

 


TECHNICKÉ ÚDAJE
PEŠIA ZÓNA, Košice
Rok realizácie: 2017 –
Technická podpora Mapei: Oprava škár dlažby na pešej zóne v historickom centre mesta Košice
Mapei koordinátor: Martin Čopko
Investor: Mesto Košice
Dodávateľ: BEKWOODCOTE s.r.o.
Realizátor: Dopravný podnik mesta Košice

 

VÝROBKY MAPEI
Oprava a výplň škár
: Mapestone systém, Mapestone PFS PCC 2, Mapeflex PU 40

Viac informácií nájdete na www.mapei.sk