LETNÝ BONUSOVÝ PROGRAM | MAPEI

 

 

Pravidlá súťaže Letný bonusový program spoločnosti M A P E I SK, s.r.o.

 

Od 1. júna 2018 sme pre vás pripravili Letný bonusový program, ktorý je plný atraktívnych odmien od výrobcu  elektrického ručného náradia špičkovej kvality MAKITA.

 

Podrobné podmienky súťaže:

 

Letný bonusový program je vyhlásený za účelom propagácie výrobkov vyhlasovateľa a je určený pre maloodberateľov a konečných spotrebiteľov výrobkov MAPEI SK, s.r.o., ktorí si, bez nutnosti ďalšej registrácie, zakúpia v období vyhlásenej súťaže od 01.06.2018 do 31.08.2018 u predajcov uvedených v bode 4. týchto pravidiel v hotovosti alebo platobnou kartou akékoľvek výrobky značky Mapei v minimálnej hodnote 20 EUR s DPH, požiadajú o Mapei kartu na body a Mapei body za nákup ( 1 bod = 20 EUR vrátane DPH. ). Účasť v Letnom bonusovom programe nie je podmienená podpisom žiadnej zmluvy. Členstvo v programe zaniká v prípade zániku niektorej zo spoločností realizujúcich program Letného bonusového programu, alebo fyzickej osoby. Letného bonusového programu sa môžu zúčastniť LEN právnické a fyzické subjekty, ktoré majú sídlo alebo trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Miesto nákupu MAPEI produktov musí byť realizované v Slovenskej republike u subjektov uvedených v bode 4. týchto pravidiel.  

Tieto pravidlá programu nenahrádzajú a nijako nedopĺňajú obchodné podmienky spoločnosti MAPEI SK s.r.o., ani neupravujú ďalšie zmluvné vzťahy so zákazníkmi. Účasťou v Letnom bonusovom programe prejavuje každý účastník súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie účastníkov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.

 

Prevádzkovateľom Letného bonusového programu je obchodná spoločnosť M A P E I SK, s.r.o.,  IČO: 35 804 131, so sídlom Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro, vložka č. 23270/B.

 

Letný bonusový program prebieha v termíne od 01.06.2018 do 31.08.2018 vrátane, s možnosťou uplatnenia si získaných bodov najneskôr do 14.09.2018 na vybraných predajných miestach uvedených v bode 4 pravidiel.

 

  • Bratislavský kraj
 
  • Banskobystrický kraj
MPL STAVEBNINY, Galvaniho 8, Bratislava   AS-STYREX, s.r.o., Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica
Stavebniny DEK s.r.o., Hviezdoslavova 169, Stupava   DEKTRADE SR s.r.o., Fiľakovská cesta 284, Lučenec
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Vajnorská 128/A, Bratislava   Dušan Sirotka – SPRIM, Maloveská 68, Lučenec
    MPL STAVEBNINY, Neresnická cesta 5, Zvolen
  • Trnavský kraj
  MPL STAVEBNINY, Priemyselná 23, Žiar nad Hronom
JT KERAMIK, s.r.o., Nitrianska 62, Hlohovec   STAVIVÁ-GARAJ, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica
Kúpeľňové štúdio IN CERAM, Vonkajší rad 4386, Sereď   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Partizánska 91, Banská Bystrica
HAK TRADE s.r.o., Pri kalvárii 6987/10, Trnava   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Skladištná ulica 5533, Lučenec
MPL STAVEBNINY, Priemyselná 277, Senica    
Stavebniny KURBEL s.r.o., Šulekovská 4693/23, Sereď  
  • Košický kraj
STAVEBNINY TIMA, s.r.o, Esterháziovcov 713, Galanta   DEKTRADE SR s.r.o., Južná trieda 74, Košice
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Povodská cesta 5, Dunajská Streda   DEKTRADE SR s.r.o., Močarianska 2, Michalovce
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Boldocká 7, Senec   GIZI spol. s r.o., Tepličská cesta 14/2149, Spišská Nová Ves
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o, Dlhá 45, Senica   Stavebniny KOVEX, Pekárenská 1631/4, Michalovce
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Zavarská 10/D, Trnava   L&L TRADING spol. s r.o., Rozvojová 2, Košice
    STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Zeleninárska 2, Michalovce
  • Nitriansky kraj
  STAVOMARK, spol. s r.o., Tehelná 484/1, Moldava nad Bodvou
BenátCentrum, spol. s r.o., Bernolákova 493/1, Zlaté Moravce   Stavebniny STOVA, Letecká 35, Spišská Nová Ves
L&Š s.r.o., Novozámocká 199, Nitra    
MPL STAVEBNINY, Cabajská cesta 37, Nitra  
  • Prešovský kraj
MPL STAVEBNINY, Výpalisko 12/B, Nové Zámky   BELANSKÉ STAVEBNINY, s.r.o., Osloboditeľov 1, Spišská Belá
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Štúrova 51/A, Nitra   František Šiba – Vodoterm, Duklianska 1377, Bardejov
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Diakovská cesta 1243, Šaľa   HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Bernolákovo námestie 24, Nové Zámky   HIROPRO, spol. s r.o., SNP 8, Spišská Belá
TONEX Plus, s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, Komárno   HIROPRO, spol. s r.o., Popradská 504/27, Veľká Lomnica
    KAS PLUS s.r.o., Duklianskych Hrdinov č. 1110, Vranov nad Topľou
  • Trenčiansky kraj
  MPL STAVEBNINY, Teplická 34, Poprad
SPOJ – OCEL, Novomestská 203/18, Myjava   MPL STAVEBNINY, Maybaumova 7963, Prešov
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Sihoť 166, Ilava   Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Laborecká 4, Humenné
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Srnianska 4, Nové Mesto nad Váhom   Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Partizánska 683, Poprad
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Brnianska 2, Trenčín   SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, Stará Ľubovňa
STAVO SUCHÝ s.r.o., Kukučínova 201, Považská Bystrica   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Fidlikova 3, Humenné
    STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Novoveská cesta 37, Levoča
  • Žilinský kraj
  STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov
ARTCO, s.r.o., Žitná ulica 14, Žilina   TATRAKER, s.r.o., Slavkovská 3, Kežmarok
GARBIAR Stavebniny s.r.o., M. R. Štefánika 43, Dolný Kubín   TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, Nová Ľubovňa
GARBIAR Stavebniny s.r.o., Priemyselná 1037, Námestovo   Woodcote Stavebniny, Teplická 4, Poprad
GARBIAR Stavebniny s.r.o., Oravická 660, Trstená   Woodcote Stavebniny, Strojnícka 18, Prešov
GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 599, Tvrdošín    
K.R.T. GROUP, s.r.o., Družstevná 2221, Liptovský Mikuláš    
MODOM PODHALE spol. s r.o., 1. Mája 4313, Liptovský Mikuláš    
MPL STAVEBNINY, Bánovská cesta 5, Žilina    
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Okoličianska 67, Liptovský Mikuláš    
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Na Bystričku 14, Martin    
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Bystrická cesta 68, Ružomberok    
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Bánovská cesta 5, Žilina    

 

Účastník Letného bonusového programu po splnení podmienok súťaže môže nazbierané body vymeniť za  odmenu a to  podľa výšky nazbieraných bonusových bodov z nasledujúcich MAKITA odmien:

 

Odmena, ktorú si za nazbierané body zákazník uplatní u predajcu uvedenom v bode 4. pravidiel, mu  bude doručená vyhlasovateľom najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia jeho uplatnenia. Odmena bude odoslaná na adresu uvedenú v uplatnenej - prijatej karte, kde bude i nalepený zodpovedajúci počet bodov (nálepiek, ktoré zákazník získa pri kúpe produktov od spoločnosti MAPEI SK s.r.o. na vyhradenom predajnom mieste). Uplatnená karta vzťahujúca sa na odmenu musí byť vyplnená  vo všetkých povinných údajoch – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Jednotlivé odmeny budú doručené cez doručovaciu službu, na dobierku ktorú hradí výherca. Osobný odber odmien nie je možný.

 

Za každý nákup produktov od spoločnosti MAPEI SK,  s.r.o. v hotovosti alebo kartou, na uvedených predajných miestach ( bod 4. pravidiel) , získa kupujúci bonusové body (nálepky). Za každý nákup v hodnote 20 EUR s DPH získa zákazník 1 bod – nálepku, teda každý priznaný bod  - nálepka  zákazníkovi v Letnom bonusovom programe má hodnotu 20 EUR vrátane DPH.

 

 

Uplatnením si odmeny po splnení podmienok súťaže súťažiaci berie na vedomie, že spoločnosť M A P E I  SK, s.r.o.,  IČO: 35 804 131, so sídlom Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, je ako správca oprávnená spracúvať osobné údaje súťažiaceho v rozsahu pre účely usporiadania súťaže a určenie výhercu a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov.

Súťažiaci ako dotknutá osoba má práva podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, predovšetkým má právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §§ 19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22,  článku 34 GDPR a § 22 až 28 a § 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami, v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na oznámenie, že jej osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, právo na prenosnosť, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami. Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo podávať námietky proti spracúvaniu osobných údajov, právo, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný najdlhšie na dobu trvania účelu na ktorý boli prevádzkovateľovi poskytnuté, teda 31.12.2020 nie dlhšie, než dôjde k odvolaniu súhlasu. Súťažiaci má právo súhlas kedykoľvek odvolať a svoje žiadosti smerovať na adresu vyhlasovateľa, alebo e-mailom na marketing@mapei.sk. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, ak bude súhlas odvolaný, bude spracúvaný len údaj o likvidácii osobných údajov za účelom preukázania splnenia právnych povinností.

Osobné údaje sa spracúvajú elektronicky.

Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín, teda mimo EÚ.

Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov.

 

V prípade akýchkoľvek dotazov vzťahujúcich sa k Letnému Bonusovému Programu je možné dané dotazy smerovať na tel. číslo +421 918 674 665 alebo na e-mail: marketing@mapei.sk.