OPRAVY BALKÓNOV A LODŽIÍ - 5. časť - Výplň škár | MAPEI

Dlažba na balkónoch je vystavená pôsobeniu priamych slnečných lúčov a vysokým teplotným rozdielom v priebehu dňa. Časté teplotné zmeny spôsobujú tvorbu napätí v dôsledku rozdielnych koeficientov tepelnej rozťažnosti podkladu a dlažby. Preto je dôležité inštalovať dlažbu s dostatočne veľkými škárami tak, aby boli schopné absorbovať pohyby spôsobené vplyvom tepelnej rozpínavosti.

Škára v inštalovanej dlažbe musí kopírovať škáru zhotovenú v podkladovej vrstve (platí pre konštrukčné a kontrolné škáry). V prípade, že tam nie sú alebo plocha je zvlášť veľká, musia byť medziľahlé dilatačné (deliace) škáry pružne priznané i v nalepenej dlažbe každých 9 až 12 m2. Ak je plocha dlhá alebo obdĺžniková, pružné škáry musia byť zhotovené každých 4 až 5 m. Škáry sa tesnia špeciálnymi silikónovými alebo polyuretánovými tmelmi, tak ako je popísané nižšie. 

 

Odporúčané výrobky MAPEI na výplň pevných a pružných škár

Ultracolor Plus  

Špeciálna cementová polymérmi modifikovaná škárovacia malta pre šírku škáry od 2 do 20 mm. Vyznačuje sa zvýšenou rýchlosťou vytvrdzovania, vodoodolnosťou (technológia Drop Effect®) a protiplesňovým účinkom (technológia BioBlock®). Podľa EN 13888 je klasifikovaná v triede CG2. 

viac info

Mapesil AC 

Acetátový silikónový tesniaci tmel bez obsahu rozpúšťadiel, odolný proti plesniam a s nízkym modulom pružnosti.

       viac info

Mapeflex PU45 FT  

Rýchloschnúci, pretierateľný polyuretánový tesniaci tmel a lepidlo s vysokým modulom pružnosti.

      viac info