OPRAVY BALKÓNOV A LODŽIÍ - 4. časť - Lepenie keramickej dlažby | MAPEI

Pri oprave vrchnej časti balkónovej konštrukcie sú neodmysliteľnou súčasťou uceleného systému MAPEI aj cementové lepiace malty na inštaláciu keramických dlažieb a škárovacie malty na výplň pevných a pružných škár. 

Výber lepidiel určených na inštaláciu dlažby závisí najmä od vonkajších podmienok, ktorým je dlažba v priebehu prevádzky vystavená. Tiež treba mať na pamäti, že podkladovou vrstvou je pružná hydroizolácia. Z týchto dôvodov treba používať vždy lepidlá triedy C2 v súlade s harmonizovanou európskou normou EN 12004. Lepidlo sa v exteriéri nanáša vždy obojstranne, aby sa zamedzilo vzniku dutín a možnosti hromadenia vody v nich. 

MAPEI odporúča na inštaláciu dlažby na balkónoch, lodžiách a terasách širokú škálu vhodných lepidiel. Voľba lepidla závisí od druhu lepenej dlažby (rozmer a typ materiálu) a času potrebného na uvedenie priestoru do prevádzky.

 

Systémová skladba balkóna

 

Odporúčané výrobky MAPEI pri inštalácii keramickej dlažby
alebo prírodného kameňa na balkónoch a lodžiách

Keraflex
Špeciálne cementové lepidlo s doplňujúcimi vlastnosťami, zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, triedy C2TE podľa EN 12004.

Keraflex Maxi S1
Špeciálne cementové lepidlo s doplňujúcimi vlastnosťami, zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, deformovateľné, triedy C2TE S1 podľa EN 12004 a EN 12002.

Granirapid
Špeciálne dvojzložkové rýchlo tvrdnúce cementové lepidlo s doplňujúcimi vlastnosťami, deformovateľné, triedy C2F podľa EN 12004 a EN 12002.

Elastorapid
Špeciálne dvojzložkové rýchlo tvrdnúce cementové lepidlo s doplňujúcimi vlastnosťami, zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, vysoko deformovateľné, triedy C2FTE podľa EN 12004 a EN 12002.