OPRAVY BALKÓNOV A LODŽIÍ - 3. časť - Hydroizolačný systém balkóna | MAPEI

Bez ohľadu na to, či ide o starší bytový dom alebo novostavbu, značný počet problémov vzniknutých na balkónoch a lodžiách súvisí s nesprávnym projekčným návrhom alebo s neodborným spracovaním výrobkov v priebehu aplikácie. Podľa aktuálnych štatistík vzniká viac ako 50 % reklamácií na týchto konštrukciách z dôvodu priesakov vody, z ktorých je až 60 % z nich spôsobených nevhodnou hydroizoláciou.

Konštrukcie balkónov sú trvalo vystavované dynamickému a fyzikálnemu namáhaniu. To kladie vysoké požiadavky na vlastnosti hydroizolačnej vrstvy. Rovnako dôležitá, ako ochrana pred vodou a vlhkosťou, je aj jej funkcia zvyšovať životnosť konštrukcie.
Pri hydroizolačných prácach sa musí venovať pozornosť dôslednému riešeniu detailov. Vodotesnosť a vlastnosti deklarované v príslušných technických listoch garantuje len kombinácia kvality samotných výrobkov s dôsledne odvedenou prácou. Prioritné je precízne spracovanie detailov, akými sú prestupy zábradlia v podlahe, odtokové vpuste, škáry medzi vodorovným a zvislým povrchom i škáry vo všeobecnosti. Zvýšená pozornosť venovaná týmto detailom v kombinácii s výbornou kvalitou výrobkov MAPEI je zárukou spoľahlivého a bezchybného technického riešenia. Pri hydroizolácii konštrukcie treba vždy hovoriť o použití uceleného hydroizolačného systému, ktorý pozostáva z viacerých výrobkov, ktoré garantujú vodotesnosť celého systému. 

 

Systémová skladba opravy zvršku balkóna

 

 

 

 

 

 

  1 - železobetónová doska  
  2 - parotesná membrána 
  3 - spádový poter TOPCEM PRONTO
  4 - hydroizolácia MAPELASTIC 
  5 - cementové lepidlo C2FTE S2 ELASTORAPID
  6 - keramická dlažba 
  7 - cementová škárovacia malta CG2 WA ULTRACOLOR PLUS
  8 - silikónový tesniaci tmel MAPESIL AC
  9 - tesniaca pogumovaná páska MAPEBAND
 10 - epoxidová živica ADESILEX PG1 s presypom kremičitého piesku 
 11 - TPE plastový odtokový priepust 

 

 

Odporúčané výrobky MAPEI pri zhotovení hydroizolačného systému na balkónoch a lodžiách

Mapelastic
Dvojzložková pružná cementová malta na vodotesnú ochranu betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov.

Mapelastic Turbo 
Rýchlo schnúca dvojzložková pružná cementová malta s možnosťou aplikácie aj pri nízkych teplotách, vhodná i na nie úplne suché povrchy. Určená na vodotesnú ochranu balkónov a terás.

Mapelastic Smart 
Dvojzložková veľmi pružná cementová malta určená na vodotesné ošetrenie betónových povrchov, ako napr. základy, oporné múry, balkóny, kúpeľne, bazény a ako ochrana proti agresívnym vplyvom prostredia. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

 

Doplnkové výrobky

Mapeband  
Gumová páska s tkaninou odolná proti alkalickým vplyvom. Určená na cementové hydroizolačné systémy a tekuté membrány.

Mapeband TPE 
Páska na pružné utesnenie dilatačných škár dostupná aj v T- a krížovom profile. 

 

Dokonalé utesnenie rohov umožňujú špeciálne rohové profily v uhloch 90° a 270°. V prípade utesnenia krížových kontrolných škár alebo tvaru T v podklade možno použiť špeciálne profily v tvare písmena T alebo kríža. 

 

Drain Vertical & Drain Lateral   
Podlahové vpuste na odvedenie vody z terás, balkónov, kúpeľní, kotolní a práčovní.

Drain Front 
TPE plastový priepust na odvedenie vody z balkónov, terás a plochých striech.

 

Kompletná súprava obsahuje: zvislé a bočné polypropylénové odtokové rúrky s rôznymi priemermi s navarenou polypropylénovou manžetou s rozmerom 400 x 400 mm, teleskopický nástavec, protizápachovú klapku a antikorovú mriežku.