MAPELASTIC - cementová hydroizolačná stierka | MAPEI

MAPELASTIC – overená značka úspechu

Význam výrobku MAPELASTIC pre stavebníctvo vystihujú nasledovné riadky. Od roku 1992 sa s použitím výrobku Mapelastic zaizolovalo viac ako 300 miliónov m2 plôch. Možnosť širokého použitia tohto výrobku oceňujú nielen drobní remeselníci pri izolovaní balkónov a terás. Vlastnosti tohto výrobku umožňujú jeho využitie aj na rozsiahlych stavbách infraštruktúry, akými sú viadukty, mosty, podzemné konštrukcie, nádrže a priehrady.
MAPELASTIC je dvojzložková, cementová malta, pružná až do -20°C. Určená je na vodotesnú ochranu betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov. 
Vďaka vysokému obsahu syntetických živíc a ich kvalite, zostáva MAPELASTIC i po vytvrdnutí trvalo pružný v akýchkoľvek podmienkach okolitého prostredia a odoláva pôsobeniu chemických vplyvov rozmrazovacích solí, síranov, chloridov a oxidu uhličitého. MAPELASTIC sa aplikuje v celkovej hrúbke min. 2 mm, má vynikajúcu prídržnosť na všetky povrchy z betónu, muriva, keramiky a mramoru, za predpokladu, že sú pevné a dostatočne čisté.
Tieto vlastnosti spolu s odolnosťou proti nepriaznivým vplyvom UV žiarenia zaisťujú, že konštrukcie ošetrené ochrannou vrstvou MAPELASTIC sú trvanlivé aj v miestach so zvlášť nepriaznivými klimatickými podmienkami, v prímorských oblastiach bohatých na obsah solí, ale i v priemyselných priestoroch, kde sa udržiava nadmerne znečistený vzduch.
Výrobky zo skupiny MAPELASTIC sú kompatibilné s doplnkovými výrobkami t.j. pogumovanými páskami, manžetami Mapeband, odtokovými vpustami zo skupiny Drain, aby spoločne vytvorili dlhodobo účinný ochranný systém a dokonale zaistili hydroizolačnú funkciu.

 

DO POZORNOSTI

 

VÝHODY

• výrobok označený symbolom CE v súlade s normou EN 1504-2 a EN 14891

• chráni povrch betónov proti prieniku CO2 (karbonatácia) na viac ako 50 rokov

• schopnosť premostenia trhliny na omietkach

• odolnosť proti UV žiareniu

• Mapelastic v hrúbke 2,5 mm zodpovedá krytiu výstuže v hrúbke 30 mm
  vyhotovenej z betónu a zároveň chráni povrch betónu proti agresívnemu
  pôsobeniu chloridov (vodný súčiniteľ v/c = 0,45)

• možnosť aplikácie i na existujúce povrchy, kompatibilný s obkladovými
  prvkami z keramiky, prírodného kameňa a mozaiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROBKOVÁ SKUPINA MAPELASTIC

MAPELASTIC: Dvojzložková, cementová, pružná malta až do -20°C, určená na vodotesnú ochranu betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov. 

MAPELASTIC SMART: Dvojzložková, veľmi pružná, cementová hmota určená k nanášaniu štetcom alebo valčekom, k vodotesnému ošetreniu betónových povrchov ako napr. základov, oporných múrov, balkónov, kúpeľní, bazénov a ako ochrana proti agresívnym vplyvom prostredia.

MAPELASTIC TURBO: Dvojzložková, elastická, rýchloschnúca, cementová malta s možnosťou aplikácie aj pri nízkych teplotách, na vodotesnú ochranu balkónov a terás, vhodná i na nie úplne suché povrchy.

MAPELASTIC AQUADEFENSE: Jednozložková, pružná, tekutá membrána pripravená priamo k použitiu, na izolovanie plôch v interiéri aj exteriéri.

MAPELASTIC FOUNDATION: Dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú ochranu betónových povrchov vystavených tlakovej vode v pozitívnom i negatívnom smere ako napr. základové steny, parkoviská, suterénne priestory, kanalizačné stoky a bazény.

 

Spoločnosť MAPEI pomáha zhotoviteľom svojím bohatým výrobným programom v sortimente hydroizolácií aj v etape samotnej výstavby. MAPEI navrhne osvedčené riešenie v závislosti od druhu konštrukcie, od zostatkovej vlhkosti podkladovej konštrukcie, od všeobecných podmienok na stavbe alebo aj na základe špecifických požiadaviek realizácie, napr. nevyhnutné urýchlenie prác v dôsledku plnenia harmonogramu. Systémy na izolovanie proti vode sa už dlhodobo úspešne používajú po celom svete pri ošetrení plôch, akými sú:

• balkóny, terasy (MAPELASTICMAPELASTIC SMARTMAPELASTIC AQAUDEFENSEMAPELASTIC TURBO),
• bazény (MAPELASTICMAPELASTIC TURBO,
• kúpeľne a sprchovacie kúty (MAPEGUM WPSMAPELASTIC AQAUDEFENSE),
• práčovne, kuchyne (MAPELASTICMAPELASTIC AQAUDEFENSE),
• priestory so zvýšenou vlhkosťou vo všeobecnosti (PRIMER S).