OPRAVY BALKÓNOV A LODŽIÍ - 1. časť - Ošetrenie oceľovej výstuže | MAPEI

1. časť - Ošetrenie oceľovej výstuže
2. časť - Reprofilácia spodnej časti balkóna
3. časť - Hydroizolačný systém balkóna
4. časť - Lepenie keramickej dlažby
5. časť - Výplň škár

Sanačné práce na balkónoch a lodžiách sú bežnou súčasťou obnovy bytového domu. Poškodenia sú často súčasne viditeľné na ich vrchnej i spodnej časti. Vznikli dlhoročným pôsobením vonkajších atmosférických vplyvov (CO2, NO2, pôsobenie síranov a pod.). Voda zatekajúca do nedostatočne krytých častí železobetónovej konštrukcie balkóna pôsobí na konštrukciu degradačne a je hlavnou príčinou korodovania oceľovej výstuže. Vplyvom mrazu v zimnom období môže súčasne prichádzať k postupnému oddeľovaniu betónových častí až po oceľovú výstuž.
Voda a vlhkosť majú nepriaznivý vplyv aj na vrchnú časť balkóna s inštalovanou keramickou dlažbou. Ak sa voda alebo vlhkosť dostanú do podkladových vrstiev prostredníctvom drobných trhlín, ktoré vznikli, napríklad v škárach, pri pôsobení mínusových teplôt v zimnom období to bude mať za následok oddeľovanie keramickej dlažby od podkladu. 

Na kvalitu železobetónovej konštrukcie balkóna nepriaznivo pôsobia aj fyzikálne a mechanické vplyvy. Balkón je počas svojej životnosti vystavený rôznym deformáciám (tepelná, dynamická, zmrašťovanie atď.). Tie pôsobia nielen na samotnú konštrukciu, ale aj na ďalšie materiály, ktoré sú súčasťou systémovej skladby, akými sú, napr. potery, dlažba a pod. Niektoré deformácie sa prejavia okamžite, iné sa objavia až postupom času. Z vyššie uvedených dôvodov je preto nevyhnutné zhotovovať na balkónoch a terasách konštrukčné škáry, kontrolné (zmrašťovacie) škáry a medziľahlé dilatačné (deliace) škáry. 

Typickou chybou pri realizácii balkónov v pôvodnej výstavbe panelových domoch bola aplikácia hydroizolácie v podobe bitúmenovej lepenky medzi poter a železobetónovú konštrukciu a nedostatočne zvládnutý detail medzi horizontálnou časťou balkóna fasády. 
Dnes odborníci odporúčajú lepiť dlažbu priamo na hydroizolačnú vrstvu. Ide o zásadný rozdiel v porovnaní s pôvodnými zastaranými riešeniami. Tento spôsob však zaručuje priamu ochranu cementového poteru, zamedzenie tvorby výkvetov na škárach, poréznych dlažbách a ochranu pred poškodeniami vplyvom zmrazovacích cyklov.

MAPEI ponúka na opravu balkónov a lodžií výrobky a ucelené systémy, pomocou ktorých možno vyriešiť problémy súvisiace so spodnou i vrchnou časťou balkónovej konštrukcie.

 

1 podkladový betón

2 antikorózny náter MAPEFER 1K

3 opravná cementová malta PLANITOP RASA & RIPARA R4

4 penetračný náter MALECH

5 akrylová náterová farba ELASTOCOLOR PITTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanácia železobetónovej konštrukcie balkóna

V rámci kompletných sanácií balkónov sa uvažuje najčastejšie s opravou balkónových čiel a nosnej, spodnej časti železobetónovej balkónovej konštrukcie.

Všeobecne, poškodený balkón vykazuje viditeľne degradované časti betónov, odkrytú oceľovú výstuž, prípadne nedostatočné krytie oceľovej výstuže. Sanačný zásah v takomto prípade predpokladá mechanické odstránenie poškodeného betónu až na zdravú konštrukciu a obnaženie oceľovej výstuže tak, aby bola zbavená hrdze až na biely kov. 

Antikorózny účinok je zaistený nasledujúcimi vlastnosťami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na spodnú časť balkóna s oddeleným betónom a obnaženou výstužou 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceľová výstuž ochránená 
antikoróznym náterom
 MAPEFER 1K

 

 

 

 

Výrobky MAPEI vhodné na antikorózne ošetrenie oceľovej výstuže

 

 

MAPEFER 1K

Jednozložková antikorózna cementová malta na ochranu výstužnej ocele.

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEFER

Dvojzložková antikorózna cementová malta na báze polymérov vo vodnej disperzii a inhibítorov korózie.

 

 

 

 Po ošetrení oceľovej výstuže antikoróznou cementovou maltou (cca. po 2 hodinách) možno pristúpiť k reprofilácii betónovej konštrukcie s použitím opravných mált. Výhodou mált MAPEI určených na opravu betónov je obsah špeciálnych vysoko reaktívnych hydraulických spojív, jemného triedeného plniva, syntetických polyakrylonitrilových vlákien, syntetických polymérov a špeciálnych prísad.

Opravné malty MAPEI vykazujú po vytvrdnutí nasledovné vlastnosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad sanácie čela balkónovej konštrukcie s použitím opravnej malty MAPEGROUT TIXOTROPNÝ 

 

 

Galéria