MAPEI MLADÝM

FUNGUJÚCU SPOLOČNOSŤ SI BEZ KVALITNÝCH REMESELNÍKOV MOŽNO LEN SOTVA PREDSTAVIŤ. MAPEI PRETO AKTÍVNE PODPORUJE MLADÝCH, KTORÍ SÚ PRESVEDČENÍ, ŽE REMESLO MÁ ZLATÉ DNO. 

Remeslá sa pomaly vytrácajú aj z učebných osnov na školách. Šikovní remeselníci sú pritom na trhu práce mimoriadne žiadaní. Mapei prichádza s iniciatívou zvýšiť kvalitu pripravenosti učňov na stredných odborných školách tak, aby sa úspešne uplatnili na trhu práce.

Prácu v stavebníctve charakterizuje rýchle napredovanie vo vývoji materiálov i technológií. Je preto dôležité, aby žiaci mali správne zvládnuté základy, na ktorých môžu svoju odbornosť ďalej rozvíjať. Cieľom iniciatívy Mapei mladým je zlepšovať praktické zručnosti a odborné vedomosti v príslušných učebných odboroch. Školenia šité na mieru potrebám žiakov majú za cieľ informovať o postupoch, technológiách a výrobkoch, ktoré sú pre budúcich realizátorov stavieb nevyhnutné.

Prvým krokom boli interaktívne školenia na stredných odborných školách v Žiline a Nitre. Učni sa dozvedeli nielen veľa teoretických informácií, ale mohli si tiež vyskúšať prácu s výrobkami Mapei. V blízkej budúcnosti budú nasledovať špeciálne navrhnuté prednášky aj na ďalších odborných školách. „Na základe konzultácií s pedagógmi predstavíme témy, ktoré budú v súlade s učebnými plánmi na daných školách. Odborné vzdelávanie mládeže je nevyhnutým predpokladom úspešného uplatnenia študentov na trhu práce. Prepojenie vzdelávania, praxe a podpora talentov sú jedinou cestou ako udržať záujem o remeslo,“ prízvukuje Stanislav Hošek, technický manažér spoločnosti Mapei na Slovensku.