UŽ 80 ROKOV STAVIAME BUDÚCNOSŤ

 

V ROKU 2017 OSLAVUJE MAPEI 80. VÝROČIE SVOJEJ EXISTENCIE. AKÝ JE PRÍBEH ÚSPECHU, KTORÝ TRVÁ UŽ 80 ROKOV A STÁLE POKRAČUJE? Z FIRMY, KTORÁ BOLA ZALOŽENÁ NA PREDMESTÍ MILÁNA V ROKU 1937, SA VĎAKA BEZKONKURENČNÉMU KNOW-HOW STAL LÍDER NA TRHU S VÝROBKAMI PRE STAVEBNÍCTVO S CELOSVETOVÝM PÔSOBENÍM.
 

 

 

Spoločnosť Mapei sa svojimi výrobkami od založenia až dodnes podieľa na menších i rozsiahlych rekonštrukciách, či na ochrane dôležitých historicky i kultúrne významných stavieb po celom svete. Výrobky Mapei sa stali súčasťou najmodernejších architektonických komplexov, projektov najvyššej technickej obtiažnosti, ale aj významných verejných stavieb alebo športových zariadení. Značka Mapei bola prítomná na realizácií najprestížnejších múzeí, rekonštrukciách historických budov, ako aj na stavbách verejnej infraštruktúry a obytných budov.
 

Aby Mapei spĺňal najvyššie štandardy nastavené vo svete, riadi sa jednoznačnou korporátnou filozofiou: špecializácia v stavebníctve, internacionalizácia a výskum. Svojim zákazníkom ponúka služby na mieru. Mapei je pre zákazníka zároveň partnerom.
 

 

 

Kľúčové je úsilie Mapei vo výskume: zameriava sa na poskytovanie bezpečných a inovatívnych riešení na zlepšenie pracovného prostredia a kvality života na všetkých stavbách a vo všetkých stavebných projektoch, a to aj tých najťažších a najnáročnejších. 
 

Pre výrobné závody, kde vznikajú riešenia pre rýchlo sa rozvíjajúce trhy, sa inovácia stáva každodennou záležitosťou. Používajú sa v nich najmodernejšie technológie pre rýchlo sa rozvíjajúci priemysel, pričom sa neustále sleduje kontrola kvality: od surovín až po obal.


 

 

Tímový duch, inšpirovaný športom, bol vždy základom správnych zásad, ktoré Mapei dodržiava s veľkým odhodlaním a úspechom.

 

 

81 pobočiek
70 výrobných závodov
5 kontinentov
32 krajín
2,3 miliárd eur celkového obratu
Viac ako
1600 výrobkov pre stavebníctvo
Najmenej
10 000 zamestnancov,
z ktorých viac ako
1000 pracuje v našich 18 výskumných a vývojových centrách.

 

Inovatívne výrobky pre stavebníctvo sa vyrábajú v 70 výrobných závodoch Mapei v 32 krajinách na piatich kontinentoch. Kompletný celosvetový sortiment stavebných materiálov tvorí viac ako 1600 výrobkov (lepidlá, tesniace tmely, malty, prísady, latexy, nátery atď.).

 

Mapei vyrába rozmanité vysoko kvalitné výrobky navrhnuté s cieľom uspokojiť potreby viac ako 65 000 zákazníkov na celom svete. Široký sortiment výrobkov umožňuje spoločnosti Mapei podieľať sa aktívne na zlepšovaní technických vlastností budov: od zabezpečenia proti zemetraseniu po tvorbu zdravého životného, či pracovného prostredia.

 

 

 

 

Zodpovedný ekologický prístup, ktorý je zameraný na ochranu životného prostredia na celosvetovej úrovni, uplatňuje Mapei v každej fáze životného cyklu výrobkov. Od vývoja v laboratóriách až po výrobu, od likvidácie obalu až k zákazníckemu servisu a vytváraniu príjemného životného prostredia. Deje sa tak vďaka výrobkom Mapei, riadeniu systému kvality, ekologickej výrobe a bezpečnosti v zhode s normami vydanými nezávislými certifikačnými orgánmi v oblasti ekologickej udržateľnosti.

 

Ako vedúci hráč v tejto veľkej výzve v mene etiky, transparentnosti a zodpovednosti Mapei teraz venuje ešte viac pozornosti monitorovaniu noriem a smerníc týkajúcich výrobkov, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Pre tento účel využíva pomoc akreditovaných laboratórií nielen v Taliansku, ale aj v zahraničí. 

 

Mapei sa neustále rozrastá na základe svojich znalostí a vzťahov vnútri aj mimo obchodnej sféry. Spoločnosť svoj záväzok jasne stanovila vo svojom etickom kódexe s celosvetovou platnosťou. Mapei totiž verí, že poctivosť a transparentnosť nie sú iba slová.

 

Ako hovorí Giorgio Squinzi: „Spôsob, akým pracujeme nie je pominuteľný, je založený na stabilných základoch, ktoré sú trvalé.