Referencia MAPEI - Kaštieľ v Orlovom

 

V historickej budove barokového kaštieľa z roku 1612 si dnes hostia užívajú komfort luxusného štvorhviezdičkového hotela. Náročná rekonštrukcia sa niesla v znamení dobových postupov s použitím moderných materiálov.

 

Pôvodne renesančný kaštieľ v Považskej Bystrici, v miestnej časti Orlové navštevovala aj Mária Terézia. Objekt neskôr prešiel veľkou prestavbou, počas ktorej získal svoju súčasnú, barokovú podobu. V období socializmu slúžil ako reprezentačné sídlo podniku Považské Strojárne. Na jeho prízemí zriadili vlastivedné múzeum, ktoré spolu s priľahlým parkom navštevovali miestni obyvatelia.
Kaštieľ kúpil v roku 2004 podnikateľ gruzínskeho pôvodu Nodari Giorgadze. S rekonštrukčnými prácami sa však pre zdĺhavé historické prieskumy začalo až o desať rokov neskôr. Trvalo dva roky, kým sa historická pamiatka zmenila na luxusný hotel pre biznis klientelu Hotel Gino Park Palace****. Dnes ponúka 48 izieb, priestory na kongresy, nechýba reštaurácia, vináreň a wellness. Nevesty snívajúce o romantickej svadbe láka obrad v neskorobarokovej kaplnke Jána Nepomuckého alebo v udržiavanom parku. V priestoroch hotela sú vystavené aj pôvodné kusy nábytku a inventáru majiteľov kaštieľa. 

Náročné rekonštrukčné práce
Rekonštrukcia bola časovo náročná aj z dôvodu zachovania pôvodnej štukovej výzdoby a dodržania dobových postupov predpísaných Krajským pamiatkovým úradom. Takmer všetky stropy v spoločenských miestnostiach sa napríklad zdobili zlatom. 
Rekonštrukčné práce realizovala spoločnosť Aktiv Pro, s. r. o., a prebiehali od novembra 2013 do začiatku roka 2016. Rozsah prác zahŕňal širokú škálu sanačných zásahov: od izolačných prác, cez opravy fasády a omietok až po výmenu elektrických, vodovodných a plynových rozvodov a slaboprúdových sietí potrebných na fungovanie štvorhviezdičkového hotela. Kaštieľ tiež dostal novú strechu, pričom v podkroví vznikli ďalšie ubytovacie kapacity. 
Výrobky spoločnosti Mapei zohrali pri rekonštrukcii zásadnú úlohu. Významné bolo najmä uplatnenie kompletného systému na obnovu a sanáciu historických budov Mape-Antique. Výrobky tohto systému sú vyrobené z vápna a eko-puzolánov. Majú fyzikálno-mechanické vlastnosti podobné murovacím maltám a omietkam, ktoré sa používali v dávnej minulosti, ale sú viac kompatibilné s akýmkoľvek druhom pôvodnej konštrukcie. Vďaka ich paropriepustnej schopnosti, pórovitej štruktúre, tepelnej vodivosti a nízkemu obsahu organických prchavých látok (VOC) spĺňajú dnešné požiadavky na aplikáciu a základné princípy trvalo udržateľného stavebníctva. 

 

      

 

Ideálny systém pre opravy pôvodného muriva
Skôr ako sa pristúpilo k diagnostike stavu pôvodnej konštrukcie bolo nevyhnutné obiť murivo až na pôvodnú tehlu. Pre nadmerné zavlhčenie a zasolenie muriva odporučil produktový manažér Mapei ošetrenie muriva materiálmi z produktovej skupiny Mape-Antique. Výrobky Mape-Antique dosahujú podobné elastické a mechanické vlastnosti, vrátane spracovateľnosti, ako tradičné systémy na báze vápenného hydrátu alebo hydraulického vápna. Ide o vysoko paropriepustný a porézny systém, 
so schopnosťou eliminovať riziko kondenzácie vodných pár na povrchoch stien. Je tiež mimoriadne odolný proti rozpustným soliam. Pomocou sanačného systému Mape-Antique sa ošetrila celá fasáda kaštieľa. V interiéri sa sanačné odvlhčovacie omietky použili len na prízemí. Na vyšších podlažiach bolo postačujúce použiť klasické vápenno-cementové omietky.
Pred nanesením hrubej odvlhčovacej omietky sa ručne aplikovala paropriepustná soliam odolná malta na báze vápna a eko-puzolánov Mape-Antique Rinzaffo. Vonkajšia časť sa zabezpečila pred prenikaním vlhkosti spod úrovne terénu cez kapilárne póry muriva injektážou Mapestop
Na základnú vrstvu sa naniesla hrubá, sanačná, odvlhčovacia omietka Mape-Antique MC. Táto sanačná omietka je vďaka makroporéznej štruktúre vysoko paropriepustná a pórovitá. 
V porovnaní s tradičnými cementovými alebo vápenno-cementovými omietkami vyniká oveľa väčšou schopnosťou odparenia vody z muriva. Vlhké konštrukcie tak môžu jednoducho vyschnúť bez ohľadu na to, či ide o vlhkosť spôsobenú vonkajšími podmienkami alebo vzlínaním. Ak sú v murive prítomné rozpustné soli, majú možnosť kryštalizovať do pórov bez vytvárania napätí, ktoré by eventuálne mohli spôsobiť poškodenie omietky. 
Na finálne vyhladenie povrchov odvlhčovacej omietky sa použili omietky s rôznymi zrnitosťami – Mape-Antique FC Grosso s hrubou štruktúrou na fasáde a Mape-Antique FC Civile na konečné vyhladenie povrchov s jemnou štruktúrou v interiéri. 
Ako finálny farebný náter sa použila povrchová úprava z produktovej skupiny Silexcolor, t.j. výrobkov na báze modifikovaného kremičitanu draselného. Náter sa vyznačuje vysokou priepustnosťou vodných pár, odolnosťou proti dažďovej vode a dokonalou prídržnosťou k podkladu.
Zrnitosť sanačných odvlhčovacích omietok a farebnosť náterov sa určila podľa predpisu pamiatkového úradu. Priamo na stavbe sa zhotovili vzorky, ktoré odsúhlasili pracovníci pamiatkového úradu. Vzhľadom na rešpektovanie dobových postupov sa všetky omietky nanášali ručne. 

 

  

 

Mapei uľahčil aj ďalšie práce 
Systémy Mapei sa uplatnili aj v hotelových kúpeľniach a na chodbách. Rýchly postup prác pri hydroizolácii kúpeľní umožnila rýchloschnúca cementová malta Mapelastic Turbo. Pre realizátorov predstavovalo jej použitie cennú úsporu času, keďže obkladové prvky mohli lepiť už po štyroch hodinách. Ocenili tiež dobrú spracovateľnosť a výdatnosť výrobku.
Lepenie veľkoformátovej dlažby v celej ploche na chodbách, bez priznania pôvodných dilatačných škár umiestnených v podkladnej vrstve, umožnil osvedčený Mapetex systém.


TECHNICKÉ ÚDAJE
Gino Park Palace**** Hotel, Orlové
Rok realizácie: 2013-2016
Technická podpora Mapei: Dodanie výrobkov pre opravy pôvodného muriva, pre hydroizoláciu sanitárnych priestorov a lepenie obkladov a dlažieb
Mapei koordinátor: Ivan Pacher
Mapei distribútor: MAPEI SK, s.r.o.
Investor: Gino Park Palace**** Hotel
Realizátor: Aktiv Pro, s. r. o.

 

VÝROBKY MAPEI
Oprava pôvodného muriva:
Mape-Antique Rinzaffo, Mapestop, Mape-Antique MC, Mape-Antique FC Grosso, Mape-Antique FC  Civile, Silexcolor
Hydroizolácie: Mapelastic Turbo
Inštalácia obkladových prvkov: Mapetex Systém 

Viac informácií nájdete na www.mapei.sk