MAPEFLOOR® PARKING SYSTÉM - Hydroizolačné povrchové úpravy pojazdných plôch

Ochrana betónových plôch parkovísk je veľmi dôležitá z pohľadu zachovania dlhodobej funkčnosti i životnosti týchto konštrukcií. Vysoký stupeň bezpečnosti a minimalizácia nákladov na údržbu v priebehu prevádzky tiež patria k rozhodujúcim požiadavkám investorov a prevádzkovateľov pri výbere vhodnej povrchovej úpravy podlahy. Špeciálne fyzikálne a mechanické vlastnosti výrobkov na živičnej báze, použité v systéme Mapefloor Parking Systém, garantujú vysoký stupeň ochrany povrchov zaťažených dopravou, pričom môžu byť upravované tak, aby vyhovovali širokému spektru environmentálnych podmienok. Priestory v parkovacích domoch a garážach, ošetrené niektorým zo systémov, poskytujú nasledovné výhody:

 

MAPEFLOOR® PARKING SYSTÉM HE

Vysoko elastický, protišmykový, viacvrstvový, farebný systém so schopnosťou premosťovať trhliny až do -20°C. Vhodný na vyhotovenie
veľmi odolnej povrchovej úpravy s hydroizolačnou schopnosťou* a vysokou chemickou odolnosťou.
Použitie v interiéri a exteriéri:

•    Viacpodlažné parkovacie domy 
•    Rovné strechy pre pojazd vozidiel
•    Pojazdné plochy vnútorných a vonkajších garáži  
•    Garáže 
•    Kryté garážové nádvoria

 

MAPEFLOOR® PARKING SYSTÉM ME

Pružný, protišmykový, viacvrstvový, farebný systém so schopnosťou premosťovať trhliny až do -20°C. Vhodný na vyhotovenie veľmi odolnej
povrchovej úpravy s hydroizolačnou schopnosťou* a vysokou chemickou odolnosťou v interiéri, vrátane plôch vystavených teplotným zmenám:

•    Viacpodlažné parkovacie domy - medziposchodia
•    Pojazdné plochy vnútorných garáží 
•    Garáže

 

MAPEFLOOR® PARKING SYSTÉM ID

Pružný, protišmykový, viacvrstvový, farebný systém. Vhodný na vyhotovenie veľmi odolnej povrchovej úpravy s hydroizolačnou
schopnosťou a vysokou chemickou odolnosťou v interiéri, vrátane plôch vystavených miernym teplotným zmenám:

•    Viacpodlažné parkovacie domy - medziposchodia
•    Pojazdné plochy vnútorných garáži 
•    Garáže

 

MAPEFLOOR® PARKING SYSTÉM RHT/RLT

Protišmykový, viacvrstvový, farebný systém. Vhodný na vyhotovenie veľmi odolnej, nepriepustnej povrchovej úpravy, s vysokou chemickou
odolnosťou. Použitie v interiéri:

•    Viacpodlažné parkovacie domy vystavené ťažkému (RHT) alebo ľahkému (RLT) prevádzkovému zaťaženiu
•    Garáže, pojazdné plochy v garážach atď.

 

Viac technických informácií nájdete v brožúre MAPEFLOOR PARKING SYSTEM (klik)