ŠTANDARDNÉ PUR TESNIACE PENY MAPEI - MAPEPUR UNIVERSAL FOAM

Charakteristickými vlastnosťami štandardných PUR tesniacich pien sú menšie pevnosti a väčšia expanzia. Musia vykazovať dostatočnú prídržnosť k podkladom, odolnosť proti okolitým podmienkam a zaistiť dlhodobý spoj k vytesňovanému priestoru. V priebehu prevádzky môžu povrchy vykazovať rôznu tepelnú rozťažnosť príp. rozmerovú stálosť, preto sú ďalšími dôležitými vlastnosťami tesniacich pien zodpovedajúca pružnosť, predĺženie a nízka miera zmraštenia. 

 

Tesniace peny MapePUR Universal Foam môžeme zaradiť medzi výrobky vhodné pre výplň a súčasne, vďaka dosahovanej pevnosti a prídržnosti, aj medzi lepidlá. Poskytujú vynikajúce tepelné a akustické vlastnosti, vytesňujú priestor, zabezpečujú pevný spoj a zabraňujú prieniku vlhkosti do alebo z konštrukcie. Všetky tieto vlastnosti sa často vyžadujú naraz, z tohto dôvodu sú u našich zákazníkov veľmi obľúbeným výrobkom, s ktorým sa všetky tieto funkcie dajú dosiahnuť rýchlo a jednoducho.

 

MapePUR Universal Foam M je jednozložková, multifunkčná pena, dodávaná v aerosólovej plechovke (750 ml), určená na manuálnu aplikáciu pomocou trubičky. 

 

MapePUR Universal Foam G je jednozložková, multifunkčná pena, dodávaná v aerosólovej plechovke (750 ml), určená na aplikáciu pomocou špeciálnej pištole MapePUR Gun Standard. 

 

MapePUR Universal Foam:

 

 

  ?