RIEŠENIA MAPEI PRE REKONŠTRUKCIU MOSTOV

Pomocou systémových riešení Mapei sa nedávno rekonštruovalo niekoľko mostov, ktoré sú súčasťou dôležitých dopravných tepien vo viacerých regiónoch Slovenska. Aj vďaka materiálom Mapei sa podarilo zvýšiť ich životnosť i bezpečnosť. 

 

CESTA I. TRIEDY 65D  
OBCHVAT MARTINA

Cesta I. triedy 65D tvorí obchvat Martina a jej dĺžka je takmer 7 km. V roku 2015 prešla rekonštrukčnými prácami, ktorých cieľom bolo skvalitniť a zlepšiť dopravu v meste. V rámci rekonštrukcie bol zrenovovaný povrch vozovky, svetelné značenie a bezpečnostné prvky na okraji cesty. Súčasťou stavby bola aj sanácia estakády a jej spodnej stavby.

Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Združenie Inžinierske stavby, a.s., Košice a EUROVIA SK, a.s., Košice
MAPEI koordinátor: Igor Kaštan, Martin Čopko

POUŽITÉ MATERIÁLY MAPEI: 
Mapefer 1K, Mapegrout MS, Monofinish, Malech, Elastocolor Pittura, Mapecoat W, Planigorut 300, Mapeflex PU45, Mapefoam

 

 


CESTA I. TRIEDY 50
NOVÁKY - HANDLOVÁ - PRIEVIDZA

Cesta I/50 v oblasti Hornej Nitry prešla svoju najväčšou rekonštrukciou s cieľom zvýšenia bezpečnosti. Súčasťou stavebných prác bola aj rekonštrukcia 24 mostov aj vybudovanie 4 križovatiek. Stavba bola spolufinancovaná z rozpočtu Európskej únie.

Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Bratislava
Subdodávateľ: OAT, s.r.o., Bratislava
MAPEI koordinátor: Igor Kaštan, Ivan Pacher

POUŽITÉ MATERIÁLY MAPEI:  
Mapefer 1K, Mapegrout MS, Mapefill, Monofinish, Malech, Elastocolor Pittura, Mapecoat W, Mapefloor EP19, Mapeflex PU45, Mapefoam

 

 


MOST PONAD RIEKU ORAVA 
ÚSEK MEDZIHRADIE – KŇAŽIA

Úsek Medzihradie – Kňažia na ceste I. triedy 59 v blízkosti Dolného Kubína bolo nevyhnutné rekonštruovať z dôvodu, že vykazoval nedostatočnú nosnosť vozovky, odvodňovacie zariadenia, priepusty a priekopy neboli funkčné v dostatočnej miere. Mapei sa v tomto úseku podieľal na rekonštrukcii mosta ponad rieku Orava na trase Dolný Kubín - Kňažia.

Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava a Metrostav, a.s. (ČR)
Subdodávateľ: SMS, a.s. Banská Bystrica
MAPEI koordinátor: Igor Kaštan, Martin Kováčik

POUŽITÉ MATERIÁLY MAPEI:  
Mapefer 1K, Mapegrout T60, Monofinish, Malech, Elastocolor Pittura, Mapecoat W, Mapeflex PU45, Mapefoam

 

  

 

Galéria