FAST TRACK READY SYSTÉM

 

Snaha MAPEI hľadať stále nové systémy a riešenia pre rôzne druhy stavieb, opäť priniesla pozitívne výsledky. Vo výzkumných a vývojových centrách bola vyvinutá nová technológia Fast Track Ready Systém, zahŕňujúca všetky výrobky, ktoré v porovnaní s tradičnou technológiou umožnujú použiť menej pracovných krokov a rychlejšie spracovanie a tým sa podstatne skracuje čas potrebný na realizáciu.

Technológia Fast Track Ready Systém prináša výhody aj počas chladnejších období, kedy tradičné materiály potrebujú viac času na vyzrievanie a tým sa predlžuje aj čas stráveny pri realizácii.

 

SYSTÉM REALIZÁCIE TERASY/BALKÓNA S   

 

1. Vyrovnávacia stierka - PLANITOP FAST 330
Rýchle vyrovnávanie povrchových nerovností pred inštaláciou obkladových prvkov z keramiky a kameňa alebo pred realizáciou izolácii proti vode a vlhkosti, s použitím tekutých membrán alebo pružných cementových systémov. Aplikuje sa v hrúbkach vrstvy od 3 do 30 mm.

                      

 

2. Rýchlotuhnúci cementový poter - TOPCEM PRONTO
Zhotovovanie plávajúcich alebo kotvených poterov na nových alebo jestvujúcich konštrukciách, v interiéri aj exteriéri, pred inštaláciou dreva, PVC, linolea, keramickej dlažby, prírodného kameňa, kobercov a ostatných podlahových krytín.
Vhodný na miesta, kde sú vyžadované rýchlo schnúce potery, za účelom možnej inštalácie podlahových krytín už v krátkom čase. 

                      

 

3. Hydroizolácia - MAPELASTIC TURBO
Rýchloschnúca elastická hydroizolácia s možnosťou aplikácie i pri nízkych teplotách na betónové povrchy, cementové potery a pôvodné nátery.

                      

 

4. Tesnenie prestupov - MAPEBAND
Izolácia proti vode v rohoch vzniknutých medzi priľahlými stenami a medzi stenami a podlahou, pružné utesnenie dilatačných škár proti vode na terasách a balkónoch.

                      

 

5. Lepidlo na dlažbu - KERAQUICK
Lepenie na cementové potery, cementové omietky, vyzreté betóny a existujúce povrchy v interiéri a exteriéri. 

                      

 

6. Lepidlo na obklady - ULTRALITE S2 QUICK
Lepenie keramických obkladov, prírodného kameňa, všetkých druhov a rozmerov tenkých porcelánových obkladových prvkov nas steny a podlahy, vrátane vonkajších fasád.

                      

 

7. Silikónový tesniaci tmel - MAPESIL AC
Tesnenie dilatačných škár s pohybom ± 25% ich pôvodného rozmeru. Dokonalé vytvorenie pružného tesnenia medzi rôznymi prvkami používanými v stavebnom, strojárenskom, lodnom alebo automobilovom priemysle. 

                      

 

8. Škárovacia malta - ULTRACOLOR PLUS
Škárovanie podláh a stien na fasádach, balkónoch, terasách a v plaveckých bazénoch bez tvorby výkvetov, na výplň škár šírky 2-20 mm, hydrofóbna vďaka systému DropEffect® a s protiplesňovou technológiou Bioblock®.