HYDROIZOLÁCIE MAPEI NA PLOCHÉ STRECHY

Strecha je neoddeliteľnou súčasťou každej občianskej stavby, ale i priemyselnej stavby (napr. výrobnej haly). V súčasnosti sa na trhu ponúka veľké množstvo povlakových krytín, ktoré sa dodávajú vo forme hydroizolačných pásov, stierok, prípadne špeciálnych striekaných hydroizolácií. Hydroizolačné pásy sú vyrobené vo výrobných závodoch v presných hrúbkach. Na stavbe sa už len rozvinú, odborne položia a navzájom vodotesne spoja. Stierkové hydroizolácie sa na stavbu dodávajú ako polotovar, ich výsledná hrúbka a kvalita závisí od spôsobu aplikácie a od okolitých podmienok. Čoraz väčšiu obľubu u realizátorov získavajú striekané hydroizolácie, a to vďaka ich vysokej dennej produktivite a garantovanej dlhodobej životnosti. Z dôvodu zvýšenia odolnosti proti UV žiareniu sa dodatočne po aplikácii vyžaduje nanesenie ochranného náteru. 
Strešné systémy Mapei možno rozdeliť do nasledovných skupín:

• hydroizolačné syntetické fólie na báze PVC-P, resp. TPO/FPO (MAPEPLAN)
• asfaltové pásy samolepiace, na báze APP, resp. PO (ADESO, POLYSHIELD, FUTURA)
• asfaltové polymérmi modifikované tmely pre hrubovrstvové hydroizolačné povlaky (PLASTIMUL 2K REACTIVE)
• polyurea membrány (PURTOP)

 

DO POZORNOSTI

 

VÝHODY

• bez obsahu rozpúšťadiel

• okamžité hydroizolačné vlastnosti (už po 2 minútach) a rýchle vytvrdnutie s možnosťou
  pešieho zaťaženia (po 15 až 20 minútach)

• vysoká pevnosť v ťahu (14 N/mm² podľa DIN 53504)

• vysoká pevnosť v šmyku (55 N/mm podľa ISO 34-1)

• vysoká schopnosť statického a dynamického premostenia trhlín, i pri nízkych teplotách

• schopnosť predĺženia viac ako 400 % (DIN 53504)

• vysoká odolnosť proti alkáliám a riedeným kyselinám

• rýchly reakčný čas v priebehu striekania (pri +70°C < 6 sekúnd)

• bez nutnosti vystuženia

• nespôsobuje preťaženie nosných konštrukcií

• po zosieťovaní je úplne inertný

 

   

PURTOP 400 M

PURTOP 400 M je jednou z možných vodotesných membrán, ktoré sa používajú pri ochrane striech v systéme Purtop System Roof, ktorý je určený pre ploché strechy (strechy pre zaťaženie od peších, obrátené strechy, strešné záhrady). Ide o dvojzložkovú, modifikovanú polyurea živicu, bez obsahu rozpúšťadiel a s obsahom plniva, ktorá sa vyrába podľa receptúry vyvinutej vo výskumných a vývojových laboratóriách Mapei. Má sivú farbu a aplikuje sa výhradne použitím vysokotlakového striekacieho zariadenia na spracovanie dvojzložkových výrobkov, s reguláciou teploty a samočistiacou pištoľou.
Po zosieťovaní (cca 2 minúty) sa
PURTOP 400 M vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami, ako sú napr. vysoká pevnosť v ťahu, šmyku a vysoká schopnosť premostenia trhlín (i pri nízkych teplotách). Tieto vlastnosti umožňujú vytvárať účinnú, súvislú hydroizolačnú membránu, adaptovateľnú na akýkoľvek geometrický tvar konštrukcie.
PURTOP 400 M musí byť aplikovaný v minimálnej hrúbke 2 mm, pričom sa vďaka veľmi krátkemu reakčnému času môže aplikovať i na vertikálne konštrukcie.

 

VÝROBKOVÁ SKUPINA PURTOP

PURTOP 400 M: Dvojzložková, hybridná polyurea membrána, bez obsahu rozpúšťadiel určená na strojnú aplikáciu použitím vysokotlakového striekacieho zariadenia na spracovanie dvojzložkových výrobkov, vhodná na zhotovovanie vodotesnej ochrany mostoviek a plochých striech priamo na stavbe.

PURTOP 600: Dvojzložková, hybridná polyurea membrána, bez obsahu rozpúšťadiel určená na strojnú aplikáciu použitím vysokotlakového striekacieho zariadenia na spracovanie dvojzložkových výrobkov, vhodná na zhotovovanie vodotesnej ochrany nových a existujúcich plochých striech priamo na stavbe (nevhodná na plochy zaťažované dopravou). 

PURTOP 1000: Dvojzložková, čistá polyurea membrána, bez obsahu rozpúšťadiel určená na strojnú aplikáciu použitím vysokotlakového striekacieho zariadenia na spracovanie dvojzložkových výrobkov a s reguláciou teploty, vhodná na zhotovovanie vodotesnej ochrany vodohospodárskych stavieb, striech a mostoviek priamo na stavbe.