HYDROIZOLÁCIE MAPEI POD ÚROVŇOU TERÉNU

Spoločnosť MAPEI je schopná odporučiť mnoho spoľahlivých systémových riešení pre izolovanie konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu. Dôležité je uvedomiť si, že ich správny návrh závisí od mnohých faktorov, ako napr. druh a tvar konštrukcie, umiestnenie konštrukcie, predpokladaný stupeň zaťaženia vodou, rýchlosť vyhotovenia, požiadavka na okamžitú odolnosť proti dažďu, odolnosť proti radónu a pod. Súčasťou nižšie uvedených skupín výrobkov určených na izoláciu spodnej stavby sú aj viaceré doplnkové výrobky, ktoré sú súčasťou hydroizolačného systému, ktorý garantuje zabezpečenie dlhodobej ochrany a životnosti konštrukcie.

• Asfaltové, polymérmi modifikované tmely pre hrubovrstvové hydroizolačné povlaky (PLASTIMUL, MAPETHENE)
• Cementové, hydroizolačné membrány (MAPELASTIC FOUNDATION, PLANISEAL 88)
• Bentonitové rohože (MAPEPROOF)
• Bitúmenové pásy a fólie (MAPEPLAN)

 

DO POZORNOSTI

VÝHODY

• bez obsahu rozpúšťadiel 

• ohľaduplný k životnému prostrediu

• aplikácia nástrekom airless

• vysoká denná produktivita práce

• vysoká pružnosť

• vysoká schopnosť predĺženia >1500 %

• okamžitá odolnosť proti dažďu

• vysoká schopnosť premostenia trhlín i pri nízkych teplotách

• odolnosť proti agresívnym látkam, ktoré sa vyskytujú v pôde

 

 

VÝROBKOVÁ SKUPINA PLASTIMUL

PLASTIMUL PRIMER: Bitúmenový základný náter, bez obsahu rozpúšťadla, na ošetrenie povrchov pred aplikáciou hydroizolácií z výrobkovej skupiny Plastimul.  

PLASTIMUL FLUIDE: Tekutá, bitúmenová emulzia, bez obsahu rozpúšťadiel, na impregnáciu a izolovanie konštrukcií pod úrovňou terénu. 

PLASTIMUL: Viacúčelová, jednozložková, bitúmenová izolácia na všeobecné použitie.

PLASTIMUL 1K CLASSIC: Jednozložková, rýchloschnúca, vysokoflexibilná, bitúmenová, izolačná emulzia, s nízkym zmraštením, bez obsahu rozpúšťadiel a s vysokou výdatnosťou, zložená z polystyrénových guličiek a gumených zrniek.  

PLASTIMUL 2K PLUS: Dvojzložková, bitúmenová emulzia s rýchlym časom vyschnutia a nízkym zmraštením, s obsahom celulózových vlákien. 

PLASTIMUL 2K SUPER: Dvojzložková, vysoko pružná bitúmenová, emulzia s obsahom plniva z penového polystyrénu, s nízkym zmraštením, vysokou výdatnosťou a odolnosťou proti radónu.

PLASTIMUL PRIMER SB: Vysokokvalitný, rýchloschnúci, bitúmenový, základný náter na báze rozpúšťadla, na ošetrenie betónových povrchov pred aplikáciou Plastimul 2K Reactive

PLASTIMUL 2K REACTIVE: Dvojzložková, vysoko pružná bitúmenová, emulzia na okamžité izolovanie, určená na aplikáciu airless nástrekom.

 

Výrobková skupina Plastimul ponúka širokú škálu bitúmenových emulzií, spĺňajúcich najprísnejšie požiadavky aktuálne platnej normy EN 15814 (Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie). 
Výrobky PLASTIMUL sú bez obsahu rozpúšťadiel, sú preto ohľaduplné k životnému prostrediu a zdraviu realizátorov. Charakteristickou vlastnosťou je ich jednoduchá aplikácia. Nanášajú sa stierkou, valčekom, prípadne na väčších plochách možno pri izolovaní použiť vhodné striekacie zariadenie. Výhodou je možnosť priamej aplikácie nielen na betónové povrchy, ale aj na tehlové murivo, bez potrebného vyhotovenia omietky. Zrealizovaná hydroizolačná vrstva je súvislá, bez akýchkoľvek prekrytí, vďaka čomu je zaistená dlhodobá funkčnosť systému. 
Výrobky
PLASTIMUL vytvárajú po úplnom vyzretí trvalo plastickú hydroizolačnú vrstvu. Tá sa vyznačuje odolnosťou i po predĺženom ponorení v mierne kyslej alebo zásaditej vode proti spätnej emulgácii a s vysokou schopnosťou odolávať agresívnym látkam, ktoré sa nachádzajú v zemine.
Do skupiny
PLASTIMUL sú zaradené jednozložkové a dvojzložkové výrobky s rôznym druhom plniva, výdatnosťou, konečným časom vyschnutia a rýchlosťou odolnosti proti dažďu.
Všetky výrobky
PLASTIMUL sú navyše úplne kompatibilné s ostatnými výrobkami určenými pre izolovanie konštrukcií pod úrovňou terénu t.j. MAPETHENE a MAPEPROOF. To je v súlade s tvrdením MAPEI o ponuke nie jedného výrobku, ale kompletného riešenia.