VÝROBKY PRE TEPELNÚ A AKUSTICKÚ IZOLÁCIU: MapePUR - Neprekonateľná bariéra

 

Budovy sú vyhotovené z rôznych stavebných materiálov, ktoré pri ich vzájomnom spájaní nevyhnutne vytvárajú medzi sebou množstvo medzier a dutín.  
Na zdokonalenie tepelno-akustických vlastností budov, bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu stavbu, je dôležité tieto medzery a dutiny vytesniť, v opačnom prípade by mohli byť tieto miesta zdrojom tepelných mostov.
Polyuretánové peny sú veľmi praktické a vyznačujú sa jednoduchou aplikáciou. Po vytvrdnutí sa stávajú ideálnym materiálom určeným na izolovanie budov proti teplu, chladu a hluku. 
Polyuretánové peny vytvrdzujú po chemickej reakcii so vzdušnou vlhkosťou. Pri reakcii dochádza k expanzii PU pien a následnej výplni jestvujúcich medzier, ktoré by bolo za iných okolností, veľmi problematické vytesniť. 
Vytvrdnutím polyuretánovej peny vzniká ľahká, stála izolácia alebo lepidlo, charakteristické jednoduchou úpravou a možnosťou tvarovania, so zaistením ochrany proti teplu, chladu a hluku, výrazne zvyšujúcim pocit pohodlia.

 

Produktová skupina pozostávajúca iba z troch výrobkov výrazne uľahčuje remeselníkom aj kvalifikovaným pracovníkom výber správnej PU peny Mapei, s možnosťou ručného spracovania alebo pomocou špeciálnej pištole:

MapePUR Universal Foam, univerzálna pena (VYSOKOEXPANZNÁ)
MapePUR Roof Foam, pena na strechy (NÍZKOEXPANZNÁ)
MapePUR Fire Foam, protipožiarna pena 

 

MapePUR Universal FOAM G
MapePUR Universal FOAM M

 

Viacúčelová, rozpínavá, 
polyuretánová pena na výplň,
tepelnú a akustickú izoláciu. 

 

MapePUR Universal FOAM G

MapePUR Universal FOAM M

 

 

 

 

 

 

 

 

 MapePUR Roof FOAM G

MapePUR Roof FOAM M

 

Rozpínavá, polyuretánová
pena na lepenie, výplň,
tepelnú a akustickú izoláciu.

 

MapePUR Roof FOAM G

MapePUR Roof FOAM M

 

 

 

 

 

 

 MapePUR Fire FOAM M

 

Rozpínavá, polyuretánová
pena
na výplň, tepelnú
a akustickú izoláciu,
s certifikátom požiarnej
odolnosti
triedy El 240.

 

MapePUR Fire FOAM M