Architektonický návrh a realizácia kamenných dlažieb

 

 

Príčiny poškodenia

      

 

PÔSOBENIE ZMRAZOVACÍCH CYKLOV
V priebehu mrazov sú porézne podkladové vrstvy, priepustné pre vodné pary, vystavované zrýchlenej degradácii, z dôvodu zvýšeného vnútorného objemu vody (o cca 9%).

PÔSOBENIE POSYPOVÝCH SOLÍ
Rýchly vývoj tepla generovaný vplyvom rozmrazovacích posypových solí (chlorid vápenatý a/alebo chlorid sodný) v protiklade s náhlym ochladením od vonkajšej teploty vzduchu, vedie striedaním rozpínania a zmrašťovania k poškodeniu  betónových podkladových vrstiev. 

MECHANICKÉ NAMÁNIE
V priebehu dopravnej premávky prichádza k zaťaženiu tlakom (osobné vozidlá, autobusy, nákladiaky atď.) a ťahom (manévrovanie vozidiel počas jazdy), ktoré spôsobuje poškodzovanie podkladových vrstiev vykazujúcich slabšie mechanické parametre.

 

     

 

Riešenie

     

 

SYSTÉM MAPESTONE

Systém Mapestone predstavuje dokonalé „riešenie na kľúč“, zabezpečujúce dlhodobú životnosť a odolnosť proti zmrazovacím cyklom. Spoločnosť Mapei vyvinula špeciálne cementové malty pre stupeň vplyvu prostredia XF4 a odolnosťou proti mechanickému zaťaženiu od vozidiel. Výrobky sú zložené zo špeciálnych spojív a triedeného plniva,  pripravujú sa len zmiešaním s vodou. Vďaka svojim vlastnostiam sú ideálnym riešením správnej inštalácie kamenných dlažieb. 
Mapestone TFB 60 je predmiešaná prášková zmes, vhodná na vyhotovenie podkladových vrstiev a inštaláciu kamennej dlažby.
Mapestone PFS 2 and Mapestone PFS PCC 2 sú predmiešané práškové zmesi určené k výplni škár v položenej kamennej dlažbe.
Použitím týchto výrobkov vzniká vysoko odolný monolitický systém, zabezpečujúci dlhodobú trvanlivosť, mechanickú a chemickú odolnosť.

OBLASTI POUŽITIA
Systém Mapestone sa používa k realizácii architektonických návrhov kamenných dlažieb (ako napr. betónová zámková dlažba, veľkoformátová betónová dlažba, tehlová dlažba, dlažobné kocky atď.).
Ak nie je vyžadovaná požiadavka pre stupeň vplyvu prostredia XF4, pri výplni škár je možné použiť aj  Keracolor PPN.

 

     

 

Výhody systému MAPESTONE

TECHNICKÉ VÝHODY

• Vysoká mechanická odolnosť
• Homogénnosť a jednotnosť výrobkov
• Odolnosť proti zmrazovacím cyklom a posypovým soliam

EKONOMICKÉ VÝHODY

• Dlhodobá životnosť zrealizovaných prác
• Minimalizácia nákladov na opravy a údržbu
• Žiadny materiálový odpad 
• Rýchlosť zrealizovaných prác

SOCIÁLNE VÝHODY

• Nízke náklady na údržbu
• Zníženie hlučnosti 
• Bez rušivého dopadu na verejnosť 
• Znížený počet nehôd (spôsobených napr. pádom z bicykla, motorky alebo od zlomených podpätkov)

LOGISTICKÉ VÝHODY

• Zníženie množstva odpadu a všeobecne prekážok vplyvom prác
• Minimálny dopad na životné prostredie
• Ľahko umývateľné