Zateplenie obvodovej konštrukcie - Aby teplo neunikalo

Prečo by sa mali obvodové steny zatepliť, netreba dlho vysvetľovať. Jednou z mnohých možností ako zabezpečiť ochranu budov je použitie štrukturovaných povrchových úprav alebo náterových farieb. Dlhodobo sú najrozšírenejším riešením zatepľovacie systémy, pretože ponúkajú okrem ochrany pred nepriaznivými vplyvmi, to hlavné, zníženie tepelných strát. Ďalšou dôležitou úlohou je znižovanie spotreby fosílnych palív, ktoré pri spaľovaní uvoľňujú do vzduchu veľké množstvo škodlivých látok a vedú k zhoršeniu životného prostredia na našej planéte. Z mnohých dôvodov zostáva zatepľovanie budov aktuálne už niekoľko desaťročí. Preto je v niektorých prípadoch nevyhnutné, vykonať špeciálny zásah, v podobe údržby alebo opravy zateplenej fasády. Najhoršie scenáre vyžadujú ich úplné odstránenie a realizáciu nového zatepľovacieho systému.

V prípade bežnej údržby alebo poškodenia zisteného včas, je možné vyhotoviť opravy pomocou technologicky vhodných výrobkov. Za predpokladu, že práce budú realizované kvalifikovanými pracovníkmi, bude sanačný zásah úplne spoľahlivým, odolným a ekonomicky výhodným riešením. 

 

 Postup pri inštalácii systému MAPETHERM:

Soklové profily sa pripevnia na murivo skrutkami. Šírka profilu musí zod  povedať hrúbke tepelnej izolácie. Škára medzi profilom a podkladom sa utesní tmelom.

 

 

 

 

 

 

 

Po osadení soklových profilov sa na podklad nanesie penetračný náter. Ak je povrch veľmi nasiakavý, musí sa náter naniesť v niekoľkých vrstvách v krátkom časovom intervale.

 

 

 

 

 

 

 

Cementová malta sa nanesie priamo na rubovú stranu tepelnoizolačnej dosky v neprerušovanom páse po jeho obvode v hrúbke 2 až 3 cm a v troch bodoch po jeho ploche.

 

 

 

 

 

 

 

Po nalepení sa doska dôkladne pritlačí na podklad. Lepidlo sa pri nanášaní nesmie dostať na boky izolácie a vytláčať cez škáry medzi doskami. Prvý rad dosiek sa aplikuje do soklového profilu.

 

 

 

 

 

 

 

Po 2 dňoch od nalepenia tepelnej izolácie sa osadia rozperné kotvy. Priemer vrtáka je 8, resp. 10 mm. Vrt musí byť min. o 10 mm hlbší, ako je dĺžka kotvy. Min. vzdialenosť od okrajov steny alebo podhľadu je 100 mm.

 

 

 

 

 

 

 

Rozperné kotvy sa musia osadiť kolmo na podklad do nosnej konštrukcie min. v hĺbke 35 až 65 mm. Tanier rozpernej kotvy nesmie vyčnievať ponad tepelnú izoláciu ani naopak. Po osadení sa zatrú maltou.

 

 

 

 

 

 

 

Pomocou stierkovej malty sa na tepelnoizolačné dosky pripevnia rohové a dilatačné lišty a okolo rohov okenných a dverových otvorov sa pod uhlom 45° aplikuje zosilňujúce vystuženie.

 

 

 

 

 

 

 

Po zatuhnutí lepiacej malty sa nalepené tepelnoizolačné dosky na báze polystyrénu prebrúsia, čím sa zabezpečí rovná plocha bez výstupkov. Po prebrúsení sa z povrchu izolačnej dosky odstráni prebytočný prach.

 

 

 

 

 

 

 

Na podklad sa nanesie prvá vrstva malty, do ktorej sa vloží sklotextilná mriežka s presahom pásov 100 mm. Hladkou stranou stierky sa vtlačí do malty. Po 24 hodinách sa nanesie druhá vrstva malty a vyhladí sa.

 

 

 

 

 

 

 

Pred aplikáciou finálnej povrchovej úpravy sa na vyzretý suchý podklad pomocou valčeka nanesie penetračný náter (vo farbe finálnej povrchovej úpravy).

 

 

 

 

 

 

 

Finálna omietka sa pred aplikáciou premieša a v rovnomernej vrstve nanesie hladidlom na vyschnutý základný náter a upraví sa do konečného vzhľadu.

 

 

 

 

 

 

 

Použité výrobky MAPEI:

PRIMER 3296
MAPETHERM AR2
SILANCOLOR BASE COAT
SILANCOLOR GRAFFIATO