PARTNERI MAPEI: TILE DESIGN - DÔVERA NA PRVOM MIESTE

DUŠAN FOLTÁNI, KONATEĽ REALIZAČNEJ SPOLOČNOSTI T DESIGN, s.r.o., KLADIE DÔVERU NA PRVÉ MIESTO. POKLADÁ JU ZA PREDPOKLAD ÚSPEŠNEJ A STABILNEJ SPOLUPRÁCE.?

 

Priblížili by ste nám vašu spoločnosť?
Zaoberáme sa distribúciou obkladov a dlažby z keramiky a prírodného kameňa do vybraných obchodných sietí. Prevádzkujeme naše vlastné kúpeľňové štúdio TILE DESIGN, kde si zákazníci môžu pozrieť vzorky materiálov. Sme tiež špecialisti na montáž obkladových prvkov a dlažby z keramiky a prírodného kameňa prostredníctvom realizačnej spoločnosti T Design, s.r.o. 
 

Spomínate si na vaše podnikateľské začiatky?
Spolu s mojou spoločníčkou, ktorá má na starosti veľkoobchodný predaj, sme začali podnikať pred desiatimi rokmi. Dôležitým impulzom pre náš rast bola spolupráca so stavebnou spoločnosťou Strabag, ktorá trvá dodnes. Od začiatku sme sa snažili s našimi zákazníkmi nadväzovať dlhodobú spoluprácu založenú na dôvere.
 

Na akého zákazníka sa zameriavate?
Dôležité sú pre nás stavebné spoločnosti, rovnako ako architekti a koncoví zákazníci. Materiálovo i realizačne dokážeme pokryť všetky typy stavieb od rodinných a bytových domov cez výrobné haly až po nákupné centrá.
 

V akom regióne pôsobíte?
Spoločnosť má sídlo v Banskej Bystrici, showroom máme v Bratislave. Orientujeme sa preto najmä na stredoslovenský a západoslovenský kraj. Nevyhýbame sa ani východu, ale väčšinu stavieb realizujeme skôr na západnom Slovensku. 
 

Vedeli by ste charakterizovať preferencie Slovákov pri výbere obkladových prvkov?
V súčasnosti sú obľúbené tzv. divoké kamene, ako napríklad pieskovec alebo andezit. Tieto druhy kameňa sú vhodné najmä do horského prostredia. Môžeme povedať, že Slováci majú svoje obľúbené série, ku ktorým sa radi vracajú. Jednoznačne ide o materiály, ktoré majú blízko k prírodným. Ak vyberajú gres, vyberú skôr napodobeninu kameňa, ktorá však nemá vhodné vlastnosti na použitie do daných priestorov.
 

Viete zákazníkovi pomôcť, ak túži po rôznych variantoch povrchových krytín v interiéri?
Okrem keramiky a kameňa ponúkame aj drevené parkety, textilné a vinylové podlahy. Vďaka komplexnému zabezpečeniu povrchových krytín sa nám podarilo získať viacero zákaziek, napríklad projekt Nová Mýtna. Ide však len o doplnkový sortiment.
 

Dajú si architekti poradiť pri výbere obkladov a dlažieb?
Je to o vzájomnej spolupráci. Architekti majú konkrétnu predstavu a my im navrhujeme riešenia. Máme šťastie na ústretových dodávateľov. Portugalská spoločnosť Revigres nám dokonca vyrobila na zákazku obklad a dlažbu v špeciálnej farbe a formáte podľa zadania architekta.
 

Považujete vašu spoluprácu s výrobcami za nadštandardnú? 
Snažíme sa stať exkluzívnym dodávateľom danej fabriky na Slovensku, alebo aspoň sa snažíme o exkluzivitu na konkrétny projekt. To považujem aj za našu konkurenčnú výhodu. Vzhľadom na veľkosť slovenského trhu je naša vyjednávacia pozícia veľmi ťažká. Musím však povedať, že sa nám veľmi dobre spolupracuje s portugalskými a španielskymi fabrikami.
 

Čo ďalšie považujte za svoje silné stránky?
Snažíme sa nadväzovať dlhodobé vzťahy založené na dôvere. Zákazníkovi sme k dispozícii od začiatku stavby. Pomôžeme mu vybrať materiály, pripravíme vizualizácie. Ponúknuť vieme aj samotné technické riešenia a montáž. Máme vytvorenú sieť živnostníkov, ktorí sa pravidelne školia a vzdelávajú. Môžeme sa na nich spoľahnúť z pohľadu kvality práce.
 

Ako vás ovplyvnila ekonomická kríza?
Na trhu bolo v čase stavebného boomu mnoho obchodov s obkladmi a dlažbami a často nedosahovali potrebnú kvalitu. Myslím, že kríza pomohla očistiť trh a považujem to za dobré. Našou výhodou v tomto období bolo, že sme firmu postavili nielen na obchodnej zložke, ale aj na stavebnej činnosti.
 

Snažíte sa udržiavať si prehľad v novinkách a trendoch?
Nechodíme už síce turné po fabrikách a dodávateľoch, ale pravidelne navštevujeme svetové výstavy. Také najvýznamnejšie sú vo Valencii a Bologni. Radi sa pri tejto príležitosti stretneme aj s našimi dodávateľmi.
 

Je rozdiel medzi komerčnou a súkromnou zákazkou? 
To závisí od investora. Vždy je dobré, keď viete, koľko je ochotný investovať. Je zbytočné dlho tápať v drahých materiáloch, keď viete, že na to nie je rozpočet. Peknú a funkčnú kúpeľňu môžete postaviť aj z lacných obkladových prvkov, len nesmiete šetriť na dôležitých veciach, akou je napríklad stavebná chémia.
 

Ktoré referenčné projekty by ste rád vyzdvihli?
Naším zatiaľ najväčším projektom je trnavská City Arena, kde sme dodali a namontovali približne 30 000 m² materiálu. Významnou realizáciou je aj hotel Chopok alebo bytové domy, napríklad Nová Mýtna, Manhattan v Bratislave a Zipava v Stupave. Podieľali sme sa aj na plavárňach – v Banskej Bystrici alebo na Aquacity Poprad. 
 

Ako by ste zhodnotili spoluprácu so spoločnosťou Mapei?
Veľmi si vážim na našej spolupráci perfektný servis, ale aj technické poradenstvo. Už v procese naceňovania do tendru, konzultujeme s technickým oddelením vhodné varianty pre dané riešenia. Chcel by som aj touto cestou poďakovať všetkým z firmy Mapei, ktorí nám pomáhajú, ako aj našim technikom a spolupracovníkom, ktorí riešia veci aj nad rámec svojho pracovného času a snažia sa dodržať kvalitu.
 

Aké sú vaše plány do roku 2016? 
V roku 2016 by sme sa chceli zamerať viac na veľkoobchod. Materiály, ktoré dodávame, chceme opäť dostať do osvedčených predajní a byť tak bližšie ku koncovému zákazníkovi.