MAPEI PRE BEZPEČNÚ HYDROIZOLÁCIU

 

PURTOP 1000 MOŽNO POUŽIŤ AJ V STYKU S PITNOU VODOU

 

Úniky vody (skladovacie nádrže, potrubie, atď.) často vedú, z dôvodu vzniku trhlín v systéme alebo bežného opotrebovania, k strate miliónov litrov pitnej vody každý rok. Dôsledkom toho je plytvanie týmto vzácnym zdrojom a ekonomické škody. PURTOP 1000 je čistá hydroizolačná membrána na báze polyurea, ktorá sa nanáša na povrchy striekaním. Povrchy predtým však musia byť zabezpečené vhodnou prípravou a penetračným cyklom. Jej výnimočné mechanické vlastnosti, najmä schopnosť predĺženia do stavu pretrhnutia a schopnosť premostenia trhlín, pomáhajú k vysokej elasticite membrány. Systém sa vyznačuje dokonalou priľnavosťou k povrchu a zaručuje trvalú ochranu, najmä proti obrusovaniu a agresívnym chemikáliám. PURTOP 1000 sa dlhodobo používa na tesnenie rozvodných sietí. Vďaka nedávnej certifikácii v súlade s talianskym ministerským nariadením 174 – 6/4/2004 sa teraz môže v Taliansku použiť aj na povrchy v kontakte s pitnou vodou. D.M. 174/04 je vyhláška, ktorá vymedzuje podmienky, ktoré musia spĺňať materiály a predmety, aby mohli byť použité v distribučných sieťach, ktoré pripravujú vodu pre ľudskú spotrebu.

Viac informácií nájdete tu.