Seminár "Izolácie spodnej stavby"

V stredu, 13. 4. 2016, sme v sídle našej spoločnosti v Ivanke pri Dunaji v spolupráci s kolegami z materskej spoločnosti MAPEI Spa z Talianska a RASCO Bitumentechnik z Nemecka pripravili seminár "Izolácie spodnej stavby- systémové riešenia MAPEI". Už z názvu seminára je zrejmé, že bol zameraný na predstavenie sortimentu produktov určených pre izoláciu spodnej stavby, ktoré sa vyrábajú vo výrobnom závode RASCO a distribuované sú pod obchodným názvom Plastimul. Účastníkmi seminára boli hlavne realizačné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú aplikáciou podobných materiálov a riešením problémov s izoláciou spodných stavieb. Prezentované boli výrobky Plastimul 1K CLassic, Plastimul Primer, Plastimul 2K Reactive, Plastimul C, Plastimul Fluide a Mapethene SA.