MAPEI získalo ocenenie od Superbrands

Superbrands je najuznávanejším, celosvetovo fungujúcim programom hodnotenia značiek. Proces hodnotenia a nominácie značiek na ceny Superbrands prebieha na základe identických kritérií, dnes už v 90 krajinách sveta, vrátane Slovenskej republiky.

Odborná porota Slovák Business Superbrands ocenila značku MAPEI cenou Business Superbrands 2016.

Jedným z hlavných cieľov Slovak Superbrands je oboznámiť ako odbornú, tak aj širokú verejnosť s históriou úspechu najpopulárnejších značiek. Cieľom ocenenia je posilniť pozíciu a prestíž ocenených značiek. Zisk ceny Business Superbrands prináša firmám, ktorých značky cenu získali, ďalšie výhody a možnosti. Cena Business Superbrands predstavuje pre značky kvalitný, uvedomelý a preferencie upevňujúci nástroj marketingovej komunikácie. Slovak Superbrands sa usiluje prispieť k tomu, aby značka MAPEI vynikla medzi ostatnými a ďalej upevnila povedomie verejnosti o kvalite a spoľahlivosti. Zároveň sa usiluje o to, aby ocenené značky vyťažili maximum z výhod, ktoré program prináša a aby sa ocenenie stalo súčasťou podnikovej a marketingovej komunikácie.

Program Slovak Superbrands okrem iného prostredníctvom mediálnej kampane a uverejnením prestížnej ročenky Slovak Superbrands, ktorá predstaví ocenené značky, zvyšuje ich popularitu. Vyvrcholením celého programu je slávnostné odovzdávanie ocenení, tzv. Tribute Event.