WELLNESS HOTEL CHOPOK ****

Charakter a vzhľad Wellness Hotela Chopok**** významne ovplyvnilo horské prostredie Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách. Jeho jedinečnú atmosféru podčiarkuje využitie prírodných materiálov. Z názvu hotela je tiež jasné, akej aktivite sa v ňom venuje mimoriadna pozornosť.

 

Wellness Hotel Chopok**** si vybudoval dobré meno službami na najvyššej úrovni, exkluzívnym wellness svetom, zameraním sa na deti, čistotou prostredia a chutnou kuchyňou. Investor sa preto rozhodol rozšíriť zameranie rodinného hotela na nové cieľové skupiny. Toto rozhodnutie sa oplatilo. V hodnotení Trend TOP hotely a reštaurácie pre rok 2015 získal ocenenie najlepšieho štvorhviezdičkového hotela na Slovensku. 
V druhej etape vzniklo okrem nových ubytovacích kapacít aj nové kongresové centrum s kapacitou 360 osôb, wellness centrum pre klientov od 16 rokov, fitnes centrum a bar. V novom wellness centre si odpočinú najmä tí, ktorí necestujú s deťmi a preferujú nerušený oddych. 
Wellness Hotel Chopok je jediným slovenským hotelom, ktorý sa môže pýšiť dvomi kompletne vybavenými wellness centrami. Na kvalitu výrobkov Mapei sa realizačná spoločnosť T Design, s.r.o., spoľahla aj počas výstavby druhej etapy hotela. Výberu predchádzala úspešná realizácia prvého wellness centra, ktoré v súčasnosti slúži najmä rodinám s deťmi.
 

KOMPETENCIA V RIEŠENIACH PRE WELLNESS

Návštevníci nájdu v priestoroch novovybudovaného wellness centra vnútornú vírivku, Kneipov kúpeľ, ochladzovací bazén, hydromasážnu vírivku, odpočívaciu zónu a rozmanité sauny. Dominantou priestoru je plavecký bazén PRASLIČKA s rozmermi 20×8 m a hĺbkou 1,5 m, z ktorého možno pozorovať okolitú prírodu cez presklenú fasádu.
Pre bezproblémový chod a dokonalý vzhľad wellness centra bolo nevyhnutné dokonale zabezpečiť priestory pred pôsobením vody. Hydroizolácie sú oblasť, v ktorej majú výrobky Mapei významnú kompetenciu, čo sa potvrdilo aj počas realizácie prvého hotelového wellness centra. 
V priestoroch wellness centra i v bazénoch sa aplikoval MAPELASTIC, t. j. dvojzložková, cementová malta, pružná až do -20°C, na vodotesnú ochranu betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov. Dokonalé zaizolovanie konštrukcie nepozostáva však len z použitia jedného výrobku. Treba vždy hovoriť o ucelenom hydroizolačnom systéme. Až následne môže kvalita použitých výrobkov, spojená s precízne odvedenou prácou garantovať vodotesnosť. Všeobecne sa pri realizácii bazénov musí venovať vysoká pozornosť dôslednému riešeniu detailov (ako napr. dilatačné škáry, prestupy a styky dvoch rôznych konštrukcií alebo materiálov), z tohto dôvodu bolo potrebné vytesniť tieto miesta elastickým pogumovaným pásom MAPEBAND
V okolí bazénov a v priestoroch wellness centra sa pri lepení prírodného kameňa použil GRANIRAPID, t. j. špeciálne, dvojzložkové, vysokopevnostné, deformovateľné, cementové lepidlo na keramické obkladové prvky a kamenné materiály (C2F). 
Na inštaláciu sklenenej mozaiky sa odporučil ADESILEX P10 t. j. biele cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, zmiešaným s tekutou prísadou ISOLASTIC (C2TE).
 

BAZÉNY S KOMPLETNÝM HYDROIZOLAČNÝM SYSTÉMOM 

Pri vyhotovení hydroizolačnej vrstvy bazénového telesa sa použil MAPELASTIC, aplikovaný v hrúbke 2 mm. Vzhľadom na zistené nedokonalosti v podkladovej vrstve bolo nevyhnutné pred nanesením hydroizolácie vyrovnať dno i steny bazéna. Na vyrovnanie stien sa použil NIVOPLAN, t. j. vyrovnávacia cementová malta na steny a stropy v hrúbkach vrstvy od 2 do 30 mm. Samotnej aplikácii predchádzalo nevyhnutné ošetrenie monolitických bazénových stien výrobkom ECO PRIM GRIP, t. j. viacúčelovým primerom na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii s obsahom kremičitých plnív a s veľmi nízkym obsahom prchavých organických látok. Vďaka primeru sa dosiahlo zdrsnenie pôvodne hladkých stien a zaistilo sa zdokonalenie adhézie následne použitej vyrovnávacej malty.
Pri vyrovnaní podlahy v bazéne sa použil TOPCEM PRONTO, t. j. hotová sypká zmes na realizáciu rýchlo schnúcich poterov (4 dni) s normálnou dobou tuhnutia a obmedzeným zmrašťovaním. Vzhľadom na malé aplikačné hrúbky (do max. 30 mm) bolo nevyhnutné pripraviť najskôr kotviaci mostík (pripravený zmiešaním latexovej prísady PLANICRETE, vody a cementového spojiva TOPCEM), do ktorého sa ihneď realizoval samotný cementový poter metódou čerstvé do čerstvého.
 

NEPRIZNANÝ BAZÉNOVÝ ŽĽAB

Bazén s predpätou hladinou je efektným dizajnérskym majstrovským kúskom, ktorý vyniká na pozadí prírodného prostredia. Pochôdznu plochu okolo bazéna tvorí prírodný kameň. V polovici plochy je dlažba rozdelená škárou so šírkou približne 10 mm, pričom voda nepozorovane odteká cez škáru do žľabu pod dlažbou. 
Technický detail v podobe nepriznaného žľabu sa objavil aj v prvej etape. Ide o mimoriadne technicky náročné miesto, v ktorom hrajú významnú úlohu spoľahlivé výrobky hydroizolačného systému, ako aj zručnosť realizátora. Pri riešení hydroizolačného systému daného miesta sa rešpektovala primárna požiadavka architekta a investora, ktorých cieľom bolo skryť žľab a zaistiť biely farebný odtieň. Po konzultácii s technickým oddelením MAPEI prichádzal do úvahy systém, ktorý je kombináciou dvojzložkovej elastickej cementovej malty MAPELASTIC a ELASTOCOLOR W, t. j. špeciálneho ochranného náteru na ošetrenie bazénových telies. Takto zhotovená ochranná vrstva zabezpečuje dokonalú hydroizolačnú funkciu a dlhodobú trvanlivosť stavebným konštrukciám, ktoré sú v priamom a trvalom kontakte s vodou. V tomto konkrétnom prípade synergia hydroizolačnej vrstvy a ochrannej náterovej farby vytvára dvojitý štít pred degradačnými účinkami vody, vrátane elegantne prevedeného architektonického detailu. 
 

EFEKTNÁ KOMBINÁCIA PRE PODLAHU

Vo vstupnej hale wellnesscentra, ako aj v priestoroch pred konferenčnými miestnosťami sa inštalovala veľkoformátová dlažba z prírodného kameňa (600x600), pod ktorou je inštalované podlahové vykurovanie. Spoločnosť MAPEI pre dosiahnutie harmonického vzhľadu podlahy, bez nutnosti priznania dilatácií z podkladových vrstiev v inštalovanej dlažbe, odporučila aplikovať jedinečný systém pre preklenutie dilatačných škár MAPETEX. Špeciálna netkaná textília MAPETEX VLIES sa zapracovala na podklad do cementového lepidla KERAQUICK, zmiešaným s latexovou prísadou LATEX PLUS, aplikovaného v hrúbke vrstvy cca. 3 mm. Inštalácia obkladových prvkov je možná po zatvrdnutí cementového lepidla, v tomto prípade už po 2 až 3 hodinách. Pri výbere lepidla na inštaláciu prírodného kameňa sa bral do úvahy druh, formát a vlastnosti kameňa. Zhotoviteľ akceptoval argumentáciu MAPEI a pri inštalácii kameňa použil GRANIRAPID (C2F). Podlahu z veľkoformátových obkladových prvkov naviac architektonicky ozvláštňuje chodník vyhotovený z kamennej mozaiky a jeho lemovanie so zrkadlovým efektom.
 

FASÁDA INŠPIROVANÁ PROSTREDÍM

Základným výrazovým prvkom Wellness Hotela Chopok**** je prírodný kameň. Architektom sa pomocou kamenného obkladu z pieskovca podarilo verne vystihnúť charakter tohto horského hotela. Fasádny obklad vizuálne spája novovybudovanú časť a pôvodný objekt. V prístavbe sa kameňom obložená vonkajšia stena šplhá do výšky takmer 20 m. Vzhľadom na vysoké zaťaženie a požiadavku bezpečnosti, predchádzala realizácii obkladu konzultácia s technickým oddelením spoločnosti MAPEI. V spolupráci s technickým oddelením sa odporučil spôsob montáže kameňa, zohľadňujúci v prvom rade hmotnosť kamenného prvku a predpokladané zvýšené zaťaženie pôsobiace na konštrukciu fasády. Horizontálnym rozdelením fasády do niekoľkých dilatačných celkov, pomocou hliníkových nosných profilov inštalovaných každé 2 m, sa dosiahlo požadované odľahčenie, pričom profily zároveň plnili i funkciu podpier pre nalepené kamene. Výberu vhodného lepidla na inštaláciu pieskovca predchádzala požiadavka realizátora zohľadniť vlastnosti tohto typu kameňa a vybrať zo širokej palety lepidiel to najkvalitnejšie lepidlo MAPEI. Ide o kameň citlivý na vlhkosť, preto do úvahy prichádzalo iba lepidlo, pri ktorého príprave sa nepoužíva voda a v priebehu rýchleho vytvrdzovania zabraňuje tvorbe neestetických fľakov a škvŕn. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa odporučil pri lepení kameňa na fasáde ELASTORAPID, t. j. špeciálne, dvojzložkové, vysoko deformovateľné, cementové lepidlo s rýchlym priebehom tvrdnutia a hydratácie, s predĺženou dobou zavädnutia a zníženým sklzom (C2FTE S2). Škára vyhotovená z profilov plnila súčasne i funkciu dilatácie, pri jej výplni sa použil MAPEFLEX PU45, t. j. jednozložkový, tixotropný, rýchlotvrdnúci, polyuretánový tesniaci tmel a lepidlo s vysokým modulom pružnosti. 


TECHNICKÉ ÚDAJE

WELLNESS HOTEL CHOPOK****, Demänovská Dolina
Rok realizácie: 2014-2015
Technická podpora Mapei: Vyrovnanie a finálna úprava vodorovných a zvislých plôch, hydroizolácia a lepenie obkladov, dlažieb a mozaiky v bazénoch, vnútorných priestoroch, saunách, lepenie obkladov na vonkajšiu fasádu.
Realizátor: T-Design, s.r.o.
Mapei dodávateľ: MAPEI SK, s.r.o.
Mapei koordinátor: Martin Kováčik
 

PRODUKTY MAPEI

Príprava podkladu: Topcem, Topcem Pronto, Eco Prim Grip, Nivoplan, Planicrete, Elastocolor W, Mapetex Vlies
Hydroizolácia: Mapelastic, Mapeband, Mapegum WPS, Elastocolor W
Lepenie obkladov a dlažieb: Adesilex P10, Granirapid, Isolastic, Keraquick, Elastorapid, Mapeflex PU45, Latex Plus

Pre ďalšie informácie navštívte www.mapei.sk