CEMENTOVÉ POTERY - Topcem Pronto


Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy, tvoriaca podklad pod finálnu vrstvu, musí spĺňať technické požiadavky, ako sú rovinnosť, pevnosť, tvrdosť, odolnosť proti oteru a dobrá tepelná vodivosť.

Podklad, na ktorý budete cementový poter ukladať, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu a nečistôt, dostatočne vyzretý, bez zvyškov starých náterov a lepidiel, dostatočne drsný, s otvorenými pórmi a bez trhlín. Tie by sa totiž mohli objaviť aj v potere. V takomto prípade je vhodnejšie vyhotoviť poter ako oddelený, resp. plávajúci. Na podklade nesmú byť inštalačné rozvody a káble. Ak to nie je možné dodržať, treba nad rozvodmi vytvoriť minimálnu hrúbku poteru, resp. zrealizovať vyrovnávaciu vrstvu z ľahkého betónu (penobetónu).

Požadovaná výška poterovej vrstvy sa zmeria pomocou nivelačného prístroja, meračských lát a vodováhy a po obvode miestností sa vyznačí na zvislých konštrukciách. Pri ukladaní materiálu sa v prvej fáze urobia z poteru vodiace pásy podľa zameraných výšok, ktoré slúžia na ťahanie poteru v požadovanej výške. Po zavädnutí vodiacich pásov sa na plochu kladie zamiešaný materiál, nahrubo sa rozprestrie a pomocou laty vedenej po vodiacich pásoch sa sťahuje do roviny. Následne sa vrstva poteru zhutní pravidelnými údermi latou a vyhladí pomocou tzv. gletovacieho hladidla na potery.

 

TOPCEM PRONTO

POUŽITIE
Hotová sypká zmes na realizáciu rýchloschnúcich poterov (štyri dni) so štandardným časom spracovania. Používa sa na zhotovovanie plávajúcich alebo kotvených poterov na nových alebo existujúcich konštrukciách v interiéri a exteriéri pred inštaláciou drevenej podlahy, PVC, linolea, keramickej dlažby, prírodného kameňa, kobercov a ostatných podlahových krytín. Vhodná na miesta, kde sa vyžadujú rýchloschnúce potery, na inštalácie podlahových krytín v krátkom čase.

SPOTREBA
Približne 18 až 20 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm).

BALENIE
Papierové vrece, 25 kg.                                                                                                                                                                              TOPCEM PRONTO