Referencia MAPEI - SIEMENS - CENTRUM PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ MIEST V LONDÝNE

JEDNA Z NAJZELENŠÍCH BUDOV NA SVETE S CERTIFIKÁTOM BREEAM A PLATINOVÝM CERTIFIKÁTOM LEED

 

Mestá sú motorom rastu našej budúcnosti. Polovica svetovej populácie žije v mestách a jej počet neustále rapídne rastie. Výrazne sa tak spolupodieľa na zvýšenej spotrebe elektrickej energie a uvoľňovaní CO2 emisií, čo má zásadný vplyv na životné prostredie. 

Ak chceme chrániť mestá pre budúce generácie, je nevyhnutné udržiavať v rovnováhe ich dosah na životné prostredie a lepšie využívať limitované zásoby. Dobrou správou je, že už je dostupné množstvo prelomových technológií, ktoré majú ambíciu naplniť túto víziu. Rovnako však môže každý z nás svojím prístupom dennodenne individuálne prispieť k naplneniu tohto cieľa. 

V roku 2012 otvorilo svoje brány Siemens Sustainability Centre (známe tiež ako Crystal – Kryštál – poznámka redakcie) s cieľom vyzdvihnúť úlohu najmodernejších technológií pre trvalo udržateľný rozvoj. Srdcom komplexu je najväčšie výstavisko na svete, zamerané na udržateľný rozvoj miest. Hi-tech stavba v tvare kryštálu poskytuje priestor na stretnutia a vedenie dialógu o budúcnosti miest. Stáva sa tiež technologickým a inovačným centrom, kde sa zástupcovia miest, urbanisti, projektanti, architekti, aktivisti i verejnosť zoznamujú s najpokrokovejšími technológiami pre skvalitnenie života v mestách. 

Po roku a pol výstavby sa Kryštál stal architektonickým skvostom Royal Dock, jednej z častí Londýna. Toto architektonické dielo ateliéru Wilkinson Eyre sa rozprestiera na ploche približne 6500 m2. Patrí medzi najzelenšie na svete, môže sa pýšiť významným certifikátom BREEAM i platinovým certifikátom LEED. Ide o certifikáty s veľmi prísnymi hodnoteniami udržateľných projektov a stavieb. 

Kryštál je energeticky sebestačný. Disponuje vlastnými zdrojmi energie: zo slnka prostredníctvom slnečných kolektorov a z tepelného čerpadla. Budova využíva zber dažďovej vody, je vybavená čistením odpadovej vody. Prevádzku budovy riadi automatizovaný systém riadenia. Projekt budovy riešil aj dodatočnú izoláciu, čím sa jeho energetická účinnosť dostáva na novú úroveň. Uvoľnené emisie CO2budovy sa predpokladajú na úrovni len približne 23 kg/m2. To predstavuje až o 65% nižšiu hodnotu v porovnaní s inými podobnými kancelárskymi budovami. 

Srdce komplexu tvorí výstavisko, ktoré prezentuje nielen existujúce technologické riešenia. Predstavujú sa tu aj najnovšie globálne trendy a výzvy pri budovaní ekologicky udržateľných, obývateľných a prosperujúcich miest. Desať zón výstaviska zaujímavou formou nabáda návštevníkov na zmenu myslenia pri výstavbe miest pre súčasné a budúce generácie. Prostredníctvom interaktívnych exponátov, filmov a animácií si každý môže zodpovedať na celý rad otázok týkajúcich sa súčasných mestských trendov, výstavby miest, inteligentných budov, bezpečnosti a ochrany, energie, vody, zdravého životného prostredia a mobility. Svojimi inovatívnymi myšlienkami prispievajú aj mnohé príklady z miest z celého sveta. Divadlo „Future Life“ ponúka ukážku, ako by asi mohli vyzerať mestá v roku 2050.


INŠTALÁCIA OBKLADOVÝCH PRVKOV Z KERAMIKY S VÝROBKAMI MAPEI  

Budova vyžadovala použitie profesionálnych eko-udržateľných výrobkov a prelomových technológií. Spoločnosť Mapei má dlhoročné skúsenosti s navrhovaním takýchto riešení. Výrobky Mapei sa využili pri inštalácii keramických obkladových prvkov v niekoľkých častiach komplexu.

Pred lepením obkladových prvkov boli potery vyhotovené s použitím výrobku TOPCEM, t.j. špeciálneho hydraulického spojiva na zhotovovanie normálne tuhnúcich, rýchloschnúcich (4 dni) poterov s kontrolovaným zmrašťovaním.

Na recepcii, v reštaurácii, v miestnostiach toaliet, spŕch a v iných priestoroch sa dlažby inštalovali s lepidlom KERAQUICK, t.j. špeciálnym, deformovateľným, rýchlo tvrdnúcim cementovým lepidlom so zníženým sklzom. Vyznačuje sa nízkym obsahom organických prchavých látok (certifikované inštitútom GEV s EMICODE EC1 R), v rámci certifikácie LEED udržateľných budov prispieva 4 bodmi.

Obklady v toaletách a sprchách sa lepili s použitím KERAFLEX, t.j. špeciálneho, cementového lepidla so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, na obkladové prvky z keramiky a kameňa. Rovnako i tento výrobok má nízky obsah organických prchavých látok (EMICODE EC1 R) a prispieva 4 bodmi pri certifikácii LEED. 

Na výplň škár v obkladových prvkoch sa použil ULTRACOLOR PLUS, t.j. škárovacia malta modifikovaná polymérmi, s rýchlym tuhnutím a vysychaním, bez tvorby výkvetov, na výplň škár šírky od 2 do 20 mm. Táto malta je hydrofóbna s technológiou DropEffect® a odolnosťou proti plesniam – s technológiou Bioblock®. Opäť ide o vysoko udržateľný výrobok s nízkym obsahom organických prchavých látok (označenie EMICODE EC1). Prispieva 4 bodmi pri certifikácii LEED.