REZERVUJTE SI MIESTO NA MAPEI AKADÉMII 2016

Odborné podujatie Mapei Akadémia sa stalo tradičnou súčasťou zimného vzdelávacieho programu mnohých realizátorov a majstrov. V roku 2016 opäť prichádza do viacerých slovenských miest.

Mapei Akadémia je vyhľadávaným podujatím nielen pre pútavé prezentácie noviniek z oblasti stavebnej chémie. Zástupcovia realizačných spoločností, ale aj individuálni majstri si sami môžu vyskúšať prácu s výrobkami Mapei za asistencie skúsených odborníkov. Aj preto sa záujem zo strany malých aj veľkých realizátorov o účasť na tomto podujatí nestále zvyšuje. Záujemcom o absolvovanie Mapei Akadémie 2016 preto odporúčame kontaktovať obchodno-technického zástupcu Mapei v danom regióne a rezervovať si miesto na školení vo svojom meste.

Dôraz na prax
Spoločnosť Mapei sa každoročne snaží priniesť novinky pri realizácii tohto podujatia. Tento rok sa organizátori rozhodli dať dôraz na samostatnú prácu realizátorov s materiálmi Mapei pod vedením odborníkov.
Tematicky bude Mapei Akadémia 2016 tradične zameraná na problematiku montáže obkladov a dlažieb z keramiky a prírodného kameňa a realizáciu vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) z polystyrénu a minerálnej vlny. V odbore keramika možno absolvovať dve úrovne školenia: základnú a nadstavbovú. Nadstavbová úroveň bude určená pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov Mapei Akadémie v odbore keramika.

Výhody pre majstrov Mapei
Úspešní absolventi Mapei Akadémie získajú na konci školenia titul majster Mapei. Tento titul značí nielen to, že ide o zručného remeselníka, poskytuje mu tiež viaceré výhody. Jednou z nich je propagácia na webovej stránke www.majstermapei.sk, alebo možnosť zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu kúpeľňu a zabojovať tak o hodnotné ceny.
 

   
 

* zmena miesta a termínov vyhradená