MAPEI SA UCHÁDZA O GRANT

Spoločnosť Mapei, svetová jednotka vo výrobe lepidiel a stavebnej chémie, sa uchádza o grant vo výške 45 miliónov eur od Európskej investičnej banky.

Mapei chce prostriedky získané z grantu využiť na financovanie výskumu a vývoja v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Toto odvetvie je kľúčovou zložkou úspechu spoločnosti Mapei, preto sem smeruje veľká časť finančných prostriedkov a pracovných síl.

V roku 2015 vytvorila skupina Mapei obrat vo výške 1,940 miliárd eur. Jej pobočky možno nájsť na piatich kontinentoch. Spoločnosť má vybudovaných 66 výrobných závodov po celom svete a pracuje pre ňu viac ako 7 600 zamestnancov. 

Spoločnosť využila služby poradenskej agentúry Mittel Advisory Debt & Grant Spa a tiež právne poradenstvo spoločnosti Squinzi & Associati, s cieľom dosiahnuť úspech so žiadosťou o grant.