PREDSTAVENIE VÝROBKOVEJ SKUPINY PLASTIMUL

Odborné vzdelávanie zamestnancov Mapei patrí dlhodobo medzi priority spoločnosti. Počas jesenného špecializovaného školenia sa obchodno-technickí zástupcovia Mapei zoznámili s výrobkovou skupinou PLASTIMUL.

 

Výrobková skupina PLASTIMUL zahŕňa hydroizolačné výrobky na báze bitúmenu. Spoločnosť Mapei vidí potenciál rozvoja v tejto oblasti, preto sa rozhodla bližšie predstaviť vlastnosti jednotlivých výrobkov svojim obchodno-technickým zástupcom. Účastníkov školili spolu s technickým manažérom Stanislavom Hošekom aj predstavitelia spoločnosti Rasco Bitumentechnik z Nemecka (nová akvizícia spoločnosti Mapei) a produktový manažér pre hydroizolácie Dino Vasquez priamo z Mapei Italia.

Počas celodenného školenia sa prezentovali nasledujúce výrobky: PLASTIMUL, PLASTIMUL FLUIDE, PLASTIMUL 1K CLASSIC, samolepiaca bitumenová izolácia Mapei MAPETHENE SA a dvojzložková hydroizolácia PLASTIMUL 2K REACTIVE, ktorú možno aplikovať len pomocou špeciálneho striekacieho zariadenia. Po teoretickej časti nasledovali k praktické ukážky práce s výrobkami PLASTIMUL.

PLASTIMUL prináša alternatívu k tradičným riešeniam hydroizolácie pomocou klasických bitúmenových pásov alebo fólií. Ak je bitúmenová náterová hydroizolácia vhodne navrhnutá, možno ňou spoľahlivo zaizolovať akúkoľvek konštrukciu,“ vysvetľuje Stanislav Hošek, technický manažér spoločnosti Mapei.

Súčasťou prezentácie bolo aj odovzdanie ceny Igorovi Kaštanovi, obchodno-technickému zástupcovi Mapei pre Žilinský kraj. Generálna oprava Bystereckej lavice cez rieku Oravu, ktorú zabezpečoval, zabodovala v súťaži referenčných stavieb Mapei Grand Prix. Stavba získala cenu za izoláciu horného povrchu oceľovej mostovej konštrukcie pomocou uceleného systému PURTOP s použitím striekanej izolácie na báze polyurea. Tento systém bol na Slovensku použitý po prvýkrát.