Ľahčené cementové lepidlá ULTRALITE

V súčasnosti sa na stavbách čoraz viac uplatňujú tenkovrstvé, porcelánové, obkladové materiály vo formáte 3 x 1 m s hrúbkou 3 až 5 mm. Porcelánový obklad sa vyznačuje charakteristickými vlastnosťami ako malá hrúbka, nadmerne veľký formát a veľmi nízka nasiakavosť. Toto sú parametre vyžadujúce dokonale prepracovaný systém, spojený so správnym výberom lepidla a technikou inštalácie.

 

 

 

Tieto druhy obkladových prvkov si vyžadujú použitie vysokokvalitných lepidiel. Tixotropia a deformovateľnosť musia byť vzájomne prepojené tak, aby lepidlo bolo schopné kompletne vyplniť dutiny v zadnej strane obkladových prvkov. Spoločnosť MAPEI prichádza s ponukou ľahčených, cementových lepidiel ULTRALITE, ktoré spĺňajú nielen tieto zásadné požiadavky, ale majú aj mnohé ďalšie vynikajúce vlastnosti:

 

• jednozložkové výrobky – rýchlejšia aplikácia,
• ľahká manipulácia: balenia len po 15 kg  – nižšie náklady na prepravu,
• vysoká výdatnosť,
• ohľaduplnosť k životnému prostrediu,
• možnosť uplatnenia v zelených budovách (nápomocné pri získavaní LEED kreditov),
• znížená prašnosť vďaka technológii Low Dust umožňuje bezpečnú prácu s materiálom,
• dokonalá zmáčavosť zadnej strany obkladového prvku,
• vysoká belosť bielych cementových lepidiel.

 

OBLASTI POUŽITIA LEPIDIEL ULTRALITE

Cementové lepidlá ULTRALITE sú vhodné na použitie v interiéri i exteriéri pri lepení všetkých druhov a rozmerov keramických obkladových prvkov (jeden i dvakrát vypaľovaných, porcelánových, klinker, terraccota atď.) i mozaiky (vrátane plaveckých bazénov). Odporúčajú sa na lepenie rozmerovo stáleho prírodného kameňa (ak nie je citlivý na vlhkosť), pri inštalácii tenkých, veľkoformátových, porcelánových obkladových prvkov, vrátane ich použitia na vonkajších fasádach. 

 

 

SPÔSOB APLIKÁCIE LEPIDIEL ULTRALITE 

Cementové lepidlá ULTRALITE sa vyznačujú jednoduchou spracovateľnosťou a to vďaka špeciálnemu zloženiu a reologickým vlastnostiam. Nanášajú sa zubovou stierkou, aká sa bežne používa pri inštalácii obkladových prvkov. Veľkosť zubovej stierky závisí od druhu podkladu a typu obkladového prvku. 

Pri inštalácii obkladových prvkov bežných formátov s hrúbkou približne 10 mm v interiéri postačuje na dokonalé prenesenie lepidla na zadnú stranu prvku aj jednostranné nanesenie lepidla na podklad.

Pri lepení v exteriéri a pri inštalácii tenkých veľkoformátových prvkov sa vyžaduje metóda obojstranného lepenia. To zabráni vzniku akýchkoľvek medzier a dutín, ktoré by mohli spôsobiť prasknutie v prípade náhodného pádu ťažkého predmetu na povrch obkladového prvku. 

 

VÝHODY PRE OBKLADAČOV 

V porovnaní s bežnými lepidlami triedy S1 a S2 sa lepidlá ULTRALITE, vďaka vysokému obsahu syntetických živíc a mikrogranúl z recyklovaných silikátových materiálov a zníženej objemovej hmotnosti, veľmi jednoducho nanášajú na podklad, čím výraznou mierou zjednodušujú a urýchľujú prácu obkladačov. 

Obkladači oceňujú aj vysokú výdatnosť lepidiel. V porovnaní s ostatnými cementovými lepidlami triedy S1 možno pri rovnakej hmotnosti dosiahnuť použitím ULTRALITE S1 a ULTRALITE S1 Quick až o 60 % väčšie pokrytie plochy. V porovnaní s dvojzložkovými lepidlami triedy S2 je výdatnosť ULTRALITE S2 a ULTRALITE S2 Quick ešte výraznejšia, dosahuje až o 80% väčšie pokrytie plochy. 

Manipulácia s baleniami je nenáročná, lepidlá ULTRALITE sa dodávajú len v 15 kg vreciach. Šetria sa tiež náklady na prepravu materiálu. 

 

ODPOVEĎ NA AKTUÁLNE TRENDY

V súčasnosti zaznamenáva dopyt a predaj lepidiel ULTRALITE významný nárast. Deje sa tak nielen z dôvodu, že sa architekti stotožnili s množstvom výhod, ktoré ponúkajú veľké a tenké obkladové prvky v porovnaní s tradičnými obkladmi (malý počet škár, menšia hrúbka, ľahšia a jednoduchšia manipulácia, jednoduché rezanie). 

Skúsenosti ukazujú, že obkladači preferujú taký typ lepidla, s ktorým je práca jednoduchšia a výsledok v podobe zrealizovaného diela dokonalý. Potvrdenie si ponúkaných výhod pri lepení veľkoformátových prvkov otvára priestor na použitie lepidiel ULTRALITE aj pri inštalácii bežných obkladových prvkov.

Na druhej strane, investori sa čoraz častejšie zaujímajú o výstavbu zelených budov. Lepidlá ULTRALITE významne prispievajú a napomáhajú k získaniu LEED kreditov. Lepidlá sa vyrábajú z recyklovaných materiálov a sú charakteristické nízkym obsahom emisií VOC. Použitie lepidiel ULTRALITE je vďaka zníženej prašnosti (technológia Low Dust) ohľaduplnejšie k životnému prostrediu i zdraviu pracovníkov na stavbe.  

  

V neposlednom rade je dôležitá cena. Z pochopiteľných dôvodov nie je možné brať do úvahy cenu za 1 kg. Vyššia výdatnosť a znížená spotreba však robia lepidlá ULTRALITE jasne konkurencieschopnými a cenovo prijateľnými pri celkových nákladoch na 1 štvorcový meter. Všetky zmienené výhody lepidiel ULTRALITE, spojené s kvalitne odvedenou prácou a dlhodobou funkčnosťou zrealizovaného diela, sú pre investora a obkladača najdôležitejšie. A to sa dnes počíta!

 

ULTRALITE S1

Jednozložkové, deformovateľné, ľahčené cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženým časom zavädnutia, s extrémne vysokou výdatnosťou a technológiou Low Dust. Vyznačuje sa vysokou zmáčavosťou a ľahko sa aplikuje. Vhodné na lepenie keramických obkladových prvkov, prírodného kameňa a tenkých, porcelánových, obkladových prvkov (C2TE, S1).

 

ULTRALITE S1 QUICK

Jednozložkové, deformovateľné, ľahčené rýchlotvrdnúce a hydratujúce cementové lepidlo so zníženým sklzom a extrémne vysokou výdatnosťou. Vyznačuje sa vysokou zmáčavosťou. Vhodné na lepenie keramických obkladových prvkov, prírodného kameňa a tenkých, porcelánových, obkladových prvkov (C2FT, S1).

 

ULTRALITE S2

Jednozložkové, vysoko deformovateľné, ľahčené cementové lepidlo s predĺženým časom zavädnutia. Vyznačuje sa extrémne vysokou výdatnosťou a ľahko sa aplikuje. Vhodné je na lepenie keramických obkladových prvkov a prírodného kameňa, zvlášť na lepenie veľkoformátových, tenkých, porcelánových obkladových prvkov (C2E, S2).

 

ULTRALITE S2 QUICK

Jednozložkové, vysoko deformovateľné, ľahčené cementové lepidlo s predĺženým časom zavädnutia. Vyznačuje sa extrémne vysokou výdatnosťou a ľahko sa aplikuje. Vhodné je na lepenie keramických obkladových prvkov a prírodného kameňa, zvlášť na lepenie veľkoformátových, tenkých, porcelánových obkladových prvkov (C2E, S2).