MAPESTOP - Injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

V dôsledku chýbajúcej izolácie dochádza v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti.

 

S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli, ktoré sa usádzajú v kapilárach, a tým zmenšujú ich priemer. To umožňuje vzlínanie vody do väčšej výšky. Voda sa z povrchu muriva odparuje, soli sa vysušujú a kryštalizujú. Tým zväčšujú svoj objem a vplyvom kryštalického tlaku rozrušujú povrchové vrstvy. Tento proces sa stále opakuje a škody sú viditeľnejšie.

 

• vplyvom vlhkosti sa znižuje tepelnoizolačná schopnosť muriva; navlhčená omietka pôsobením mrazu
  začína praskať, a tým otvára cestu vlhkosti;

• v interiéri navlhčené murivo spôsobuje výskyt plesní a hnilobných baktérií, tým sa znižuje komfort
  užívaných priestorov;

• pri spolupôsobení kryštalizujúcich solí nastáva opadávanie omietky a ďalšie narúšanie muriva,
  ktorého poškodenie môže byť nebezpečné aj z hľadiska jeho únosnosti;

• vykryštalizované soli môžu mať aj hygroskopické vlastnosti – môžu viazať vodu z okolitého vzduchu;
  spolu s kyslým dažďom sú vhodným prostredím pre baktérie, plesne a riasy – tie majú snahu si vlhké 
 
prostredie zachovať a tiež nasávajú vlhkosť z okolitého vzduchu;

• pri nepriepustnom obklade stúpa vlhkosť vyššie ako v prípade muriva bez obkladu.

Jedným zo spôsobov, ako túto vlhkosť eliminovať, je injektážna metóda, ktorou sa vytvorí hydroizolačná clona, a to formou napúšťania muriva vodoodpudzujúcimi alebo vodonepriepustnými materiálmi.


MAPESTOP

Koncentrovaná silikónová mikroemulzia na báze silán-siloxánov na zhotovovanie vodorovnej chemickej bariéry proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti v nových i pôvodných múroch (vrátane budov s významnou historickou a kultúrnou hodnotou). Je určená na zastavenie a/alebo výrazné zníženie vlhkosti prenikajúcej spod úrovne terénu cez kapilárne póry konštrukčných prvkov, vhodná predovšetkým pri rekonštrukciách starších objektov. Odporúča sa aplikovať formou nízkotlakovej injektáže, použitím vhodného čerpacieho zariadenia. Koncentrát sa riedi vodou v pomere 1 : 15 až 1 : 19. 

SPOTREBA
Približne 0,4 až 0,6 kg/m koncentrátu (hrúbka muriva: 40 cm; závisí od nasiakavosti muriva)

BALENIE
Plechovka, 1 kg

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií si prečítate v Technickom liste produktu.
 


Injektáž muriva na Tallerovej ulici v Bratislave pomocou výrobku MAPESTOP. Realizačná firma STUCKPRODUKT s.r.o.