MAPESTONE SYSTEM

Architektonický návrh a realizácia kamenných dlažieb: systém inštalácie s dlhodobou životnosťou

 

MAPESTONE, systém vyvinutý spoločnosťou Mapei, rieši časté problémy pri návrhu a realizácii kamenných dlažieb v mestách. Skladá sa z predmiešaných zmesí MAPESTONE TFB 60, MAPESTONE PFS PCC 2 a MAPESTONE PFS 2. Kamenné povrchy realizované použitím tohto systému sa stávajú odolné proti pôsobeniu zmrazovacích cyklov, posypovým soliam a dažďu. Nedochádza k poškodzovaniu mált (rozpadávanie, vznik trhlín atď.) a tak si zachovávajú svoju stálosť aj v priebehu mnohých rokov. Vďaka použitému systému možno minimalizovať náklady na opravy a údržbu mestských komunikácií. MAPESTONE TFB 60 je predmiešaná maltová zmes zložená zo špeciálneho spojiva, triedeného kameniva s požadovanou krivkou zrnitosti a špeciálnych prísad. Je obzvlášť vhodná na vyhotovovanie poterov, ktoré sú charakteristické odolnosťou proti mrazu, posypovým soliam (stupeň vplyvu prostredia XF3 a XF4) a vysokou pevnosťou (C50/60). MAPESTONE PFC PCC 2 a MAPESTONE PFS 2 sú predmiešané, vysokopevnostné škárovacie malty určené pre kamenné dlažby. Vyznačujú sa stupňom vplyvu prostredia XF4, vysokou odolnosťou proti zmrazovacím cyklom, posypovým soliam a mechanickými pevnosťami. 

Oblasti použitia
• Vyhotovenie poterov s odolnosťou proti mrazu a posypovým soliam
• Škárovanie kamenných dlažieb

 

 

Technickú brožúru "Architektonický návrh riešenia kamenných dlažieb - MAPESTONE SYSTEM" 
si môžete prezrieť po kliknuti na obrazok: