Referencia MAPEI - HIPOARÉNA ŠAMORÍN

KRÁĽOVSKÝ ŠPORT V ARÉNE SVETOVEJ KVALITY

 

V ŠAMORÍNE NADVIAZALI NA BOHATÚ HISTÓRIU V CHOVE KONÍ. HIPO ARÉNA, KTORÁ JE PRVOU ETAPOU ROZSIAHLEHO ŠPORTOVO-KONGRESOVÉHO AREÁLU, IHNEĎ OSLOVILA SVETOVÚ JAZDECKÚ ELITU. AMBÍCIOU JEJ INVESTOROV JE ORGANIZOVANIE NAJPRESTÍŽNEJŠÍCH SVETOVÝCH JAZDECKÝCH PRETEKOV, BA AŽ NA ÚROVNI OLYMPIJSKÝCH HIER.

Hipo aréna s rozlohou 379 167 m² sa rozkladá na najväčšej časti budúceho areálu Elements Resort, ktorý by mal byť otvorený na jeseň 2015. Do tohto termínu by mal pribudnúť aquapark s vodnými atrakciami, plavecký bazén, wellness s  geotermálnym prameňom, 3* hotel s multifunkčným kongresovým centrom, profesionálne športoviská a rekreačné zóny vrátane verejného lesoparku s rozlohou až 30 hektárov.
Hipo aréna otvorila svoje brány pre jazdcov i divákov v polovici mája. Zastrešuje všetky druhy jazdeckých konských športov, parkúr, dostihy, drezúru, ako aj vytrvalostné jazdecké preteky. Vznikla v spolupráci s popredným nemeckým dizajnérom Arnom Gegom, ktorý jej predpovedá sľubnú budúcnosť. 
Okrem trávnatých a pieskových parkúrov a dostihovej dráhy sa v areáli nachádza veľká tribúna s kapacitou viac ako 2500 miest na sedenie. Samozrejmosťou sú stánky s občerstvením, priestor pre rozhodcov, VIP tribúna a športové obchody. Hlavný parkúr, na ktorom sa bude odohrávať väčšina súťaží, má špeciálny trávnatý povrch. V areáli sa tiež nachádza 638 boxov na zimné, ako aj letné ustajnenie a dve jazdecké haly. Pre zabezpečenie bezpečnosti koní a jazdcov sú povrchy v celom areáli na kvalitatívne najvyššej úrovni.
Hipo aréna bola postavená v rekordne krátkom čase s dôrazom na využitie prírodných materiálov, akými sú drevo a prírodný kameň. Časový faktor spolu s požiadavkami na usporadúvanie prestížnych medzinárodných jazdeckých pretekov primäli investora i realizačnú firmu voliť pri realizácii kvalitné materiály. S dôverou sa preto obrátili na výrobky stavebnej chémie MAPEI.


LETNÉ STAJNE – KOMFORT PRE KONE

Stajne určené na letné ustajnenie koní patrili k najnáročnejším objektom pre výber vhodných materiálov. Pri výbere stajňovej podlahovej krytiny sa najväčší dôraz kladie na bezpečnosť, pretože len správne navrhnutá podlaha vedie k výraznému zníženiu rizika zranenia. Proti sklzný povrch zaručuje celkovú istotu pri státí či chôdzi. Navyše mäkký, pružný a teplý povrch absorbuje nárazy, chráni šľachy a kĺby. Z pohľadu zaistenia dlhodobej životnosti podlahy sú nevyhnutnými vlastnosťami v stajniach vodonepriepustnosť a pružnosť použitých materiálov.
Ako finálna podlahová krytina sa zvolila stajňová doska Regutec čiernej farby, vyrobená z gumeného granulátu spojeného polyuretánovou živicou a rozmerov 1200 x 1000 mm, hrúbky 20 mm. Na zabezpečenie dokonalého spojenia materiálu tohto druhu s podkladom sa navrhol 
ADESILEX G19, t.j. dvojzložkové epoxypolyuretánové lepidlo. Po dôkladnom zmiešaní oboch zložiek vzniká ľahko spracovateľné lepidlo, ktoré sa jednoducho nanáša na podklad zubovou stierkou. Po vytvrdnutí (cca 24 hodín), ktoré prebieha chemickou reakciou bez zmraštenia, vykazuje dobrú odolnosť proti vlhkosti, vode, teplu a poveternostným vplyvom. Vyznačuje sa vysokou prídržnosťou ku všetkým podkladom, ktoré sa bežne používajú v stavebníctve.
Škáry medzi jednotlivými doskami sa vytesnili s použitím MAPEFLEX PU45, t.j. jednozložkového tixotrópneho, ľahko aplikovateľného tesniaceho tmelu na polyuretánovej báze, s vysokým modulom pružnosti. V súlade s ISO 1160 sa zaraďuje do triedy F20 HM. Je bez obsahu rozpúšťadiel a bez zápachu, certifikovaný podľa GEV ako EC1 R, t.j. výrobok s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok. Pre zaistenie jednotnej farebnosti podlahy v celej ploche sa tmel dodával v čiernom farebnom odtieni, ktorý bol rovnaký ako stajňová doska.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ STENY LETNÝCH STAJNÍ

Vysoká požiadavka na kvalitu z estetickej stránky bola kladená i na vonkajšie a vnútorné steny letných stajní. Moderná kombinácia prírodného materiálu dreva, ktoré sa použilo na streche so šedým odtieňom stien podporilo krásu a veľkoleposť projektu. Steny stajní predpokladali najskôr celoplošné vyhladenie v jemnej štruktúre. Na tento účel sa navrhol a použil PLANITOP 540, t.j. jemná vyhladzovacia cementová malta na finálne dokončenie nerovných betónových prvkov a vyzretých omietok pred aplikáciou náterov v interiéri a exteriéri. Výrobok šedej farby s veľkosťou zrna 0,4 mm sa aplikoval v priemernej hrúbke 2 mm. Po vyzretí sa na celoplošné farebné zjednotenie a ochranu stien odporučil náter ELASTOCOLOR PITTURA, t.j. jednozložkový náter na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii. Na povrchu betónovej konštrukcie vytvára trvale pružný povrchový ochranný film, ktorý neprepúšťa vodu a agresívne látky obsiahnuté v atmosfére (CO2-SO2), pričom zachováva priepustnosť vodných pár. Má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu, mrazu a rozmrazovacím soliam. Vďaka vytvorenému fotochemickému filmu je odolný proti zachytávaniu nečistôt na povrchu. 


ZIMNÉ STAJNE ZAUJMÚ ZVONKA

Vďaka použitému obkladu z prírodného kameňa má i vonkajšia zateplená fasáda objektu zimných stajní dokonale reprezentatívny charakter. Spoločnosť Mapei bola vyzvaná na návrh vhodného lepidla pre inštaláciu kamenného obkladového prvku. Pri výbere sa bral do úvahy charakter kameňa (druh, zloženie, hmotnosť, formát, citlivosť na vlhkosť atď.). 
Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti zhotoviteľ použil pri lepení kameňa KERAFLEX MAXI S1, t.j. deformovateľné, špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, klasifikované podľa EN 12004 ako C2TE S1. Pri Inštalácii kameňa sa z vyššie uvedených dôvodov a hlavne exteriérovej aplikácii zvolila technológia nanášania lepidla „buttering-floating“, teda nanesenia lepidla obojstranne, na podklad i rubovú stranu kameňa. Zhotoviteľ pozitívne ocenil aj inú vlastnosť lepidla, jeho zníženú prašnosť pri spracovaní, vďaka použitej technológii Low Dust.

EXKLUZÍVNOSŤ NA KAŽDOM KROKU

Prírodný kameň sa použil takmer vo všetkých objektoch umiestnených v dostihovom areáli, čo podčiarklo exkluzivitu tohto miesta. Kameň púta pozornosť v priestoroch VIP tribúny, koliby, stánkoch rýchleho občerstvenia, ale i v hygienických miestnostiach. 
Bez ohľadu na použitý materiál pri vyhotovení vodorovnej alebo zvislej nosnej konštrukcie (ako napr. cementový poter, OSB doska, sadrokartón) sa v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou (sprchy, WC) použil na ochranu proti vode a vlhkosti MAPELASTIC, t.j. dvojzložková pružná cementová malta na vodotesnú ochranu balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov. Dokonalá izolačná schopnosť je garantovaná v celkovej hrúbke min. 2 mm, ktorá bola dosiahnutá aplikáciou výrobku vo dvoch vrstvách. Do prvej vrstvy sa na zlepšenie finálnych parametrov výrobku zapracovala sklotextilná mriežka, odolná proti pôsobeniu alkalických vplyvov. Styk stena-podlaha, stena-stena sa ošetril použitím gumenej pásky MAPEBAND
Priestory, v ktorých sa nepredpokladá zvýšená vlhkosť primárne nevyžadovali ošetrenie plôch hydroizolačným materiálom. Dôležitými vlastnosťami tak naďalej zostávalo, aby bol podklad vyzretý, suchý, čistý, zbavený prachových a iných súčastí, ktoré by inak znižovali prídržnosť následne použitých výrobkov. 
Pri nevyhnutnom obojstrannom lepení kameňa sa v závislosti od uvažovaného formátu navrhnutom pre daný priestor použili dva druhy cementových lepidiel. Na veľký formát a sadrokartónové steny ELASTORAPID, t.j. vysoko deformovateľné, špeciálne, rýchlo tvrdnúce, cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, klasifikované podľa EN 12004 ako C2FTE S2.
Časť obkladových prvkov z prírodného kameňa menších formátov sa lepila s použitím KERAFLEX EXTRA S1 t.j. deformovateľné, špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavädnutia, klasifikované podľa EN 12004 ako C2TE S1.
Pre výplň pevných škár sa použil ULTRACOLOR PLUS, t.j. špeciálna polymérmi modifikovaná rýchloschnúca cementová škárovacia malta pre šírku škáry od 2 do 20 mm,  dolná proti vode (technológia Drop Effect®) a s protiplesňovým účinkom (technológia BioBlock®). V súlade s EN 13888 trieda CG2.
Pružné škáry sa vytesnili s MAPESIL LM, t.j. silikónovým tesniacim tmelom bez obsahu rozpúšťadiel a nízkym modulom pružnosti, špeciálne vyvinutým na tesnenie citlivých kamenných materiálov, akými sú napr. mramor, žula, pieskovec, kremeň. Chemické vlastnosti tesniaceho tmelu zabraňujú migrácii plastifikačných látok, ktoré by v opačnom prípade spôsobili vznik škvŕn na povrchu prírodného kameňa.