MAPEI LETNÝ BONUSOVÝ PROGRAM 2015

Zbierajte body a vymeňte ich za zľavy až do 50% na náradie MAKITA.

 

 

 

Pravidlá MAPEI LETNÉHO BONUSOVÉHO PROGRAMU    

Od 1.júla 2015 sme pre vás pripravili Letný bonusový program, ktorý je plný atraktívnych odmien značky MAKITA.

 

Podrobné podmienky súťaže:

1. LETNÝ BONUSOVÝ PROGRAM
Bonusový program je určený pre všetkých maloobchodných odberateľov spoločnosti MAPEI SK s.r.o., bez nutnosti ďalšej registrácie. Účastníkom je (nárok na Mapei body môže uplatniť) každý subjekt (právnická osoba alebo fyzická osoba) ktorá si od 1.7. do 30.9.2015 zakúpi na určenom predajnom mieste v hotovosti alebo platobnou kartou akékoľvek produkty Mapei nad 20 eur vrátane DPH, požiada o Mapei kartu na body a Mapei body (1 bod = 20 eur vrátane DPH). Účasť v Letnom bonusovom programe nie je podmienená podpisom žiadnych zmlúv. Členstvo programu zaniká v prípade zániku niektorej zo zúčastnených spoločností, alebo fyzickej osoby. Programu sa môžu zúčastniť LEN subjekty, ktoré majú sídlo na území Slovenskej Republiky. Miesto nákupu MAPEI produktov musí byť v rámci Slovenskej Republiky. Tieto pravidlá programu nenahrádzajú a nijako nedopĺňajú obchodné podmienky spoločnosti MAPEI SK s.r.o., ani neupravujú ďalšie zmluvné vzťahy so zákazníkmi. Účasťou v Letnom Bonusovom Programe prejavuje každý účastník súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie účastníkov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň účastník prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje účastníkov poskytnuté pre tento program na marketingové ciele. Účasťou v programe každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.

2. PREVÁDZKOVATEĽ LETNÉHO BONUSOVÉHO PROGRAMU
Prevádzkovateľom programu je MAPEI SK s.r.o., Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji

3. TERMÍN PROGRAMU
Program prebieha v termíne od 1.7.2015 do 30.9.2015, s možnosťou uplatnenia získaných bodov do 15.10.2015, vo vybraných predajných miestach:

Bratislavský kraj
BEK Profi Centrum Bratislava, Odborárska 52, Bratislava
Kúpeľňové štúdio PTÁČEK, OC Korzo, Pestovateľská 13, Bratislava
MPL STAVEBNINY, Galvaniho 8, Bratislava
STAVEBNINY STAVKVET, Moyzesova 8, Pezinok
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Vajnorská 128/A, Bratislava
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Boldocká 7, Senec

Trnavský kraj
Kúpeľňové štúdio IN CERAM, Jarmočná 4, Hlohovec
Kúpeľňové štúdio IN CERAM, Vonkajší rad 4386, Sereď
HAK TRADE s.r.o., Pri kalvárii 6987/10, Trnava
JT KERAMIK, s.r.o., Nitrianska 62, Hlohovec
SERMAN PLUS, s.r.o., Budovateľská 5941/7, Dunajská Streda
STAVEBNINY TIMA, s.r.o, Esterháziovcov 713, Galanta
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o, Dlhá 45, Senica
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Zavarská 10/D, Trnava

Nitriansky kraj
B.K.DOM STAVEBNINY, Mestský Majer 1442/2, Levice
Kúpeľňové štúdio DOMEN, F. Kapisztóryho 42, Nové Zámky
MPL STAVEBNINY, Cabajská cesta 37, Nitra
MPL STAVEBNINY, Výpalisko 12/B, Nové Zámky
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Ulica Priateľstva – Bašta, Komárno
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Diakovská cesta 1243, Šaľa
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Bernolákovo námestie 24, Nové Zámky
TECTUM KOMÁRNO, s.r.o., Bratislavská brána – Bašta I, Komárno
TONEX Plus, s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, Komárno
TONEX Plus, s.r.o., Novozámocká 201, Nitra
VION BAUMARKET, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce

Trenčiansky kraj
DEKTRADE SR s.r.o., Zlatovská ulica 1921, Trenčín
INFINITY STYLE, s.r.o., M. Mišíka 1, Prievidza
N.B.D. STAVEBNÉ SYSTÉMY, Košovská cesta 23, Prievidza
RAVEN, a.s., Robotnícka ulica, Považská Bystrica
SADRO, s.r.o., Orlové 281, Považská Bystrica
SESTAV STAVEBNINY, s.r.o., Obchodná 1728/2, Dubnica nad Váhom
SESTAV STAVEBNINY, s.r.o., Nimnická 1728/2, Púchov
STAR spol. s r.o., Brezovská 474, Myjava
STAVEBNÁ KERAMIKA, Trenčianska cesta 85, Bánovce nad Bebravou
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Sihoť 166, Ilava
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Srnianska 4, Nové Mesto nad Váhom
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Brnianska 2, Trenčín
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Prievidzská 68, Handlová
STAVO SUCHÝ s.r.o., Kukučínova 201, Považská Bystrica
Stavebniny TOMI, Pivovarská 390, Ilava

Žilinský kraj
ARTCO, s.r.o., Žitná ulica 14, Žilina
DEKTRADE SR s.r.o., Robotnícka 1F, Martin
GARBIAR Stavebniny s.r.o., Priemyselná 1037, Námestovo
GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 599, Tvrdošín
K.R.T. GROUP, s.r.o., Družstevná 2221, Liptovský Mikuláš
MPL STAVEBNINY, Bánovská cesta 5, Žilina
SLOSMAT, s.r.o., Cestárska 12, Žilina
STAVEBNINY ZISTAV, s.r.o., Štúrova 36/10, Turzovka
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Okoličianska 67, Liptovský Mikuláš
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Na Bystričku 14, Martin
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Bystrická cesta 68, Ružomberok
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Bánovská cesta 5, Žilina
WOODCOTE SLOVAKIA, s.r.o., Dlhá 88, Žilina

Banskobystrický kraj
AS-STYREX, s.r.o., Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica
DEKTRADE SR s.r.o., Fiľakovská cesta 284, Lučenec
MPL STAVEBNINY, Neresnická cesta 5, Zvolen
MPL STAVEBNINY, Priemyselná 23, Žiar nad Hronom
STAVIVÁ-GARAJ, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica
STAVIVÁ-GARAJ, s.r.o., T.G. Masaryka 9046, Zvolen
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Partizánska 91, Banská Bystrica
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Skladištná ulica 5533, Lučenec
Stavebniny TECHNIK, Neresnická cesta 2453/1, Zvolen

Košický kraj
BEČÁRIK, s.r.o., B. Němcovej 12, Spišská Nová Ves
DEKTRADE SR s.r.o., Južná trieda 74, Košice
DEKTRADE SR s.r.o., Močarianska 2, Michalovce
GIZI spol. s r.o., Tepličská cesta 14/2149, Spišská Nová Ves
Stavebniny KOVEX, Pekárenská 1631/4, Michalovce
L&L TRADING spol. s r.o., Rozvojová 2, Košice
LÍNIA s.r.o. Košice, Gerlachovská 30, Košice
MPL STAVEBNINY, Rastislavova 96/A, Košice
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Zeleninárska 2, Michalovce
STAVOMARK, spol. s r.o., Tehelná 484/1, Moldava nad Bodvou
Stavebniny STOVA, Letecká 35, Spišská Nová Ves
TRIPARK s.r.o., Stavbárov 6, Michalovce
WOODCOTE SLOVAKIA, s.r.o., Pri Prachárni 18, Košice

Prešovský kraj
HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad
HIROPRO, spol. s r.o., SNP 8, Spišská Belá
MPL STAVEBNINY, Teplická 34, Poprad
MPL STAVEBNINY, Maybaumova 7963, Prešov
RONDO, spol. s r.o., Slavkovská 812/28, Kežmarok
SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, Stará Ľubovňa
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Fidlikova 3, Humenné
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov
TATRAKER, s.r.o., Slavkovská 3, Kežmarok
TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, Nová Ľubovňa
WOODCOTE SLOVAKIA, s.r.o., Teplická 4, Poprad
WOODCOTE SLOVAKIA, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov

4. ODMENY
Účastník programu môže nazbierané body vymeniť za akúkoľvek odmenu, pokiaľ má dostatočný počet bonusových bodov. Účastník si môže vybrať z nasledujúcich MAKITA odmien:
1.  Taška na náradie, 831279-0 – 5 bodov (nálepiek) + 32,35 EUR s DPH
2.  Sada vrtákov, P-44046 – 10 bodov (nálepiek) + 33,62 EUR s DPH
3.  Diaľkový laser, LD050P – 15 bodov (nálepiek) + 63,55 EUR  s DPH
4.  Uhlová brúska, GA9030X01 – 20 bodov (nálepiek) + 104,94 EUR s DPH
5.  Vŕtacie a sekacie kladivo, HR2611F – 25 bodov (nálepiek) + 131,94 EUR s DPH
6.  Uhlový krížový laser, SK102Z – 25 bodov (nálepiek) + 124,15 EUR s DPH
7.  Akumulátorový skrutkovač, DDF453SYE – 25 bodov (nálepiek) + 143,94 ERU s DPH
8.  Miešadlo, UT1305 – 30 bodov (nálepiek) + 132,46 EUR s DPH
9.  Vysávač vyššia trieda na mokro / na sucho, 447LX – 30 bodov (nálepiek) + 469,44 EUR s DPH
10. Búracie kladivo, HM1307C – 30 bodov (nálepiek) + 544,50 EUR s DPH 

5. OBJEDNANIE A DORUČENIE ODMENY
Odmena, ktorú si za nazbierané body zákazník vyberie, bude doručená najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti. Odmena bude odoslaná na adresu uvedenú v prijatej karte, kde bude i nalepený zodpovedajúci počet bodov (nálepiek, ktoré zákazník získa pri kúpe produktov od spoločnosti MAPEI SK s.r.o. na vyhradenom predajnom mieste) vzťahujúcich sa k vybranej odmene. Musia byť vyplnené všetky povinné údaje. Jednotlivé odmeny budú doručené cez doručovaciu službu, na dobierku. Po uhradení dobierky si zákazník preberie objednanú odmenu. Osobný odber odmien nie je možný.

6. PODMIENKY PRE ZÍSKANIE BONUSOVÝCH BODOV (Nálepiek)
Za každý nákup produktov od spoločnosti MAPEI SK s.r.o.v hotovosti alebo pri platbe kartou, na uvedených predajných miestach, získa kupujúci bonusové body (nálepky). Každý priznaný bod (nálepka) zákazníkovi v Letnom Bonusovom Programe má hodnotu 20 eur vrátane DPH. (Za každý nákup v hodnote 20 eur získa zákazník 1 bod – nálepku).

7. ĎALŠIE PODMIENKY LETNÉHO BONUSOVÉHO PROGRAMU:
A) O akýchkoľvek reklamáciách a požiadavkách nad rámec daných podmienok rozhoduje s konečnou platnosťou prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo daný program skrátiť, odložiť, prerušiť, zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá a to aj bez udania dôvodu. Platnosť takejto zmeny nastáva jej vyhlásením na www.mapei.sk alebo www.majstermapei.sk. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nahradiť deklarované odmeny odmenami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky pri doručení odmien v prípade, že mu odmeny nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť účastníkom Letného Bonusového Programu odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

B) Bonusové body (nálepky) nie je možné vymeniť za peniaze. Odmeny sú vecné a nie je možné ich nahradiť finančnou odmenou. Účastníci nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s odmenou a jej užívaním. Vymáhanie odmien súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.

C) Po 15.10.2015 stráca účastník programu právo na výber alebo objednanie odmeny bez akejkoľvek náhrady.

D) Prevádzkovateľ nezodpovedá za skrátenú verziu pravidiel, ktoré sú uvedené v skrátenej podobe v propagačných materiáloch, ani za tlačiarenské chyby a iné poškodenia vzniknuté pri výrobe u niektorých z dodávateľov. 

E) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuznať body (nálepky), pokiaľ boli body získané v dôsledku omylu, technickej príčiny alebo podvodu.

F) Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné daňové dôsledky ani dôsledky spojené s vysporiadaním majetkových vzťahov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s čerpaním bodov v programe.

G) Účastníkom programu nemôže byť zamestnanec spoločnosti MAPEI SK s.r.o., ani zamestnanec zmluvného predajného miesta alebo ich rodinný príslušníci.

H) Finančná hodnota MAKITA odmeny vychádza z platného cenníka 2015. 

I) Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.


V prípade akýchkoľvek dotazov vzťahujúcich sa k Letnému Bonusovému Programu je možné dané dotazy smerovať na tel. číslo +421 905 881 590 alebo na e-mail: marketing@mapei.sk.