Mapei Akadémia vyškolila ďalších profesionálov

Séria interaktívnych školení Mapei Akadémia úspešne otvorila aktuálnu stavebnú sezónu.

Desiatky realizátorov zo všetkých regiónov Slovenska mali jedinečnú možnosť zdokonaliť sa vo svojom remesle. Mapei Akadémia sa tento rok uskutočnila v Žiline, Banskej Bystrici, Poprade, Nitre, Košiciach a v Ivanke pri Dunaji.

 

Už tradične si mohli účastníci vyskúšať prácu a konkrétne technologické postupy s výrobkami stavebnej chémie Mapei. Tento rok sa odborný program zameral nielen na zdokonaľovanie zručností v segmente inštalácií obkladov a dlažieb z keramiky a prírodného kameňa a vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS. V Banskej Bystrici sa predstavili aj technologické postupy z oblasti sanácií železobetónových konštrukcií. 

 

Úspešní absolventi Mapei Akadémie získali na konci školenia titul Majster Mapei, ktorý im poskytuje viaceré výhody. Jednou z nich, je aj možnosť zapojiť sa do súťaže Najkrajšia kúpeľňa Majstra Mapei. Organizátori vyhlásili a odmenili víťazov ostatného ročníka súťaže priamo počas Mapei Akadémie. Minuloročné prvenstvo obhájil pán Marián Hyža z Prešova, ktorý sa stavebnej činnosti venuje 17 rokov. Na druhom mieste sa umiestnila kúpeľňa od pána Vladimíra Paulíka z Brusna a tretie miesto patrí pánovi Radovanovi Štulajterovi z Bratislavy. Výhercom srdečne gratulujeme.

(fotky zo školení si môžete pozrieť nižšie)

 

Výhercovia súťaže Najkrajšia kúpeľňa Majstra Mapei

1. miesto - Marián Hyža

 

2. miesto - Vladimír Paulík

 

3. miesto - Radovan Štulajter