Vyhodnotenie súťaže Najkrajšia kúpeľňa Majstra Mapei 2014

Odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Mapei rozhodla o víťazoch súťaže.

Víťazmi sú:

 

1. miesto Marián Hyža

  

 

2. miesto Vladimír Paulík

  

 

3. miesto Radovan Štulajter

  

Výhercom srdečne gratulujeme.